БХРА: Нужни са промени в правилата за категоризация

БХРА: Нужни са промени в правилата за категоризация

БХРА: Нужни са промени в правилата за категоризация

Необходимо е да се инициират законови промени в нормативната уредба за категоризиране, както и да се променят правилата за работа на Националния съвет по туризъм, за да се подпомогне развитието на туристическия сектор. Това са част от приоритетите, които трябва да залегне в управлението на сектора, заявяват от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в поредица от срещи с политическите сили, кандидати за 45-то Народно събрание. От национално представената професионална организация предоставят на всяка от партиите папка с подробно разписани предизвикателства пред сектора, пътищата за тяхното решаване и приоритети за развитието на туризма с обем над 30 страници, като очакват политиците да поемат конкретни ангажименти за тяхното изпълнение.

Според БХРА е необходимо да се инициират промени в нормативната уредба за категоризация на средствата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение. Да се отмени неправилната, дори абсурдна практика един и същ орган, при това държавен, да изработва закони, правилници и наредби в туризма, да извършва категоризация, и да контролира за тяхното спазване. Още повече, че това противоречи на Европейската директива за отпадане на монополите при извършване на административни услуги за физически лица и фирми. Затова от БХРА предлагат категоризацията на туристическите обекти да се извършва, освен от Министерство на туризма и общините и от националните браншови сдружения по ясни правила, критерии и нормативи, съответстващи на утвърдените стандарти от ЕС.

Според БХРА категоризацията не трябва да бъде толкова бюрократична, а да бъдат нещата по-опростени, с един един минимум от задължителни изисквания, а останалите изисквания да са препоръчителни – както за архитектурно изграждане, оформление и обзавеждане, така и за обслужване. Критериите трябва да съответстват на европейските стандарти – тоест да се приемат европейската категорийна и звездова система.

Според БХРА трябва да се променят и изискванията за балнеолечебен/медикъл спа център, спа център, уелнес център и таласотерапевтичен център, особено що се отнася до изискването да се регистрират лечебни заведения на територията на хотела.

От БХРА предлагат да се върне старата практика за плащане на таксите за категоризация, а именно – 50 % при подаване на документи и 50 % при получаване на категоризацията, а не както е в момента – 100 % при подаване на документите.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ