България

Политика

|

Общество

|

Кандидатстудентски изпити по английски език, математика и музикални технологии в СУ

Кандидатстудентски изпити по английски език, математика и музикални технологии в СУ

Втората кандидатстудентска сесия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2019/2020 година продължава днес с изпити по английски език, по математика I и със събеседване за специалността "Музикални медийни технологии и тонрежисура". Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Изпитът по английски език е от 09:00 ч. На него се проверяват езиковите знания и умения на кандидатите. Той включва диктовка, тест (с 4 компонента) и кратко съчинение. Изпитът продължава общо около четири часа.

Диктовката има за цел да провери в каква степен кандидатът възприема и разбира английската реч и владее основите на правописа на езика. Текстът е научно-популярен, с 250-270 думи из областта на литературознанието, странознанието, социологията, психологията, историята и не съдържа специализирана терминология. С теста се проверяват знанията на кандидатите по лексика и граматика, и уменията им да разбират английски език при четене. С краткото съчинение се проверява способността на кандидата да се изразява писмено на английски език. То е по зададена тема - дава се възможност за избор между две теми, за която не е необходима теоретична подготовка.

Изпитът по математика I е от 14:00 ч., като от 2016 г. форматът му съвпада напълно с този на матурата по математика. Той включва 20 задачи с избираем отговор от четири възможности; пет задачи с отворен отговор и три задачи с цялостно решение.

Кандидат-студентът излага решенията на задачите в свитъка за решения, като трябва да се стреми да изложи решенията на задачите пълно, кратко и ясно, използвайки въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.

При решаването на всички задачи се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителната подготовка. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства. На изпита се използват химикалки, пишещи в синьо, черен молив, линия, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, на електронни бележници и портативни компютри.

Изпитът за специалността "Музикални медийни технологии и тонрежисура" също е от 14:00 ч. и е под формата на събеседване. На него кандидатите представят портфолио с медийни реализации в един от посочените варианти и предоставени на стандартен звуконосител или личен лаптоп - аранжименти; звукозаписни проекти; рекламни клипове; ремикси и други. На събеседването се дискутира начинът на изработка, концепцията и изпълнението.

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ