"Надграждане и промяна" - вижте концепцията на Гешев за главен прокурор!

Надграждане и промяна - вижте концепцията на Гешев за главен прокурор!

- Отговорност, прозрачност и институционална предвидимост чрез своевременно информиране на гражданите за дейността на прокуратурата и разследващите органи, при спазване на законността и зачитане на техните права и законни интереси;

- Гарантиране на независимостта и безпристрастността на магистратите и съдебните служители, чрез подобряване на условията за труд, обективна и справедлива оценка на качествата им и съответстващи на нея възнаграждение, стимули и форми за повишаване на мотивацията;

- Провеждане на проактивно междуинституционално и международно взаимодействие и информационен обмен;

- Активна подкрепа на експертно ниво на законодателния процес;

- Широк диалог с представителите на научната общност и гражданското общество.

Това са основните принципи на бъдеща дейност в концепцията на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев. Вчера той концепцията си за управление на прокуратурата във Висшия съдебен съвет (ВСС), а днес тя вече е достъпна за всеки, който иска да я прочете на интернет сайта на ВВС в рубриката „Процедура за избор на главен прокурор“

Надграждане и промяна са двете думи, с които самият Гешев обобщава своите виждания за управление на прокуратурата, събрани в 31 страници. Съществена част от тях са посветени на намерения за повишаване на ефективността на държавното обвинение и изчистване на репутацията му до структура, която се бори и защитава справедливостта и законността. „Съдебната власт, и в частност ПРБ, е длъжник на българското общество и може, и трябва да направи още много, за да компенсира липсата на достатъчно справедливост. Цената за т.нар. „криминален преход“ не може и не трябва да бъде плащана само и единствено от обикновените български гражданин и данъкоплатци”, пише Гешев.

И още от идеите му:

  • Наложително да се обмисли отпадането на наказателната отговорност за провокация към подкуп, смята Гешев

„Изключването на наказуемостта или създаване на възможност за замяна на наказателната отговорност с административна за лицето, дало подкуп, ако доброволно съобщи на компетентните органи, макар и не незабавно, дори и когато неправомерното му поведение е било изцяло доброволно, а не в резултат на упражнено изнудване, би увеличило съществено активността на гражданите да съобщават за подобен род негативни явления”, подчертава кандидатът за главен прокурор.

Той предлага да могат приключват със споразумение делата, при които полученият дар или облага е в размер до минималната заплата, като това „би ускорило съществено разследванията на най-често извършваните корупционни престъпления по т.нар. „ниски и средни етажи на властта“.

  • С мотива за по-бърза работа на прокуратурата, Гешев предлага да се ограничи всеобхватния надзор за законност по линия, например, на гражданскоправни спорове: „Необходимо е общият надзор да се концентрира единствено върху дейността и изпълнението на функциите на контролните органи, а не прокуратурата да носи отговорност за всички правонарушения в държавата”.
  •   Категорично против мониторинга. Кандидатът за главен прокурор се обявява остро против мониторинга на съдебната реформа и на корупционните дела, наложен от ЕС преди 12 години: „Продължителното функциониране на мониторинговия механизъм в настоящата му форма постепенно започва във вътрешен план да се ползва като инструмент за политическо противопоставяне и не мисля, че е пресилено да се каже, че в определени моменти предпоставя разделение и между органите на съдебната власт, което неминуемо пречи да се отговори на обществените очаквания за справедливост”. Но и признава конкретни слабости, констатирани от евроекспертите. „Дефицитът в дейността на правораздавателните органи (проблемът не е само и единствено в дейността на органите на досъдебното производство, но и в тази на съда) е подчертаван във всички доклади по Механизма за сътрудничество и проверка”.
  • Продължаване на практиката за силно медийно присъствие. „Представянето на информация от публичен интерес е гаранция за правото на информираност на гражданите и следва да продължи да се осъществява, както и до момента”, подчертава кандидатът за поста на главен прокурор, като посочва, че медийните изяви ще са и с участието на ГДБОП, полицията, ДАНС, НАП, Агенция „Митници”, КПКОНПИ и т.н.
 
Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ