НОВА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МИТ ПРЕС ООД

НОВА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МИТ ПРЕС ООД

НОВА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МИТ ПРЕС ООД

НОВА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА МИТ ПРЕС ООД

Администратор на лични данни основна информация

Сайтовете (manager.bg; spisanie.manager.bg, events.manager.bg, mng.manager.bg, magazine.manager.bg; noviteroditeli.bg), са собственост на Мит Прес ООД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 121793872, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Триадица, ул. „Шандьор Петьофи“ №56 (по-долу Дружеството)

Дружеството е установено в Република България и можете да се свържете с нас по следния начин:

Адрес: София, ул. Сердика №13, ет.3

Телефон за контакти: +359 2 983 13 05

Електронен адрес: press@manager.bg

Видове лични данни.

2.1. За поръчка през нашия електронния магазин е необходимо да направите регистрация и да ни предоставите следните данни:

- Име и фамилия;

- Електронна поща;

- Адрес;

- Други данни за връзка с Вас.

2.2. Допълнително за лични данни може да ни предоставите по Ваше желание за участие в конкурси, организирани от нас, като Мениджър на годината.

2.3. За да ползвате някои от възможностите на нашите сайтове (коментиране, директно постване в социалните мрежи) можете да се регистрирате. Регистрацията е изцяло доброволна.

2.4. Поддържаме и необходимите лични данни на нашите клиенти, за целите на изпълнение на сключените с тях договори, както и за целите на изпълнение на задълженията ни съгласно Закона за счетоводството.

За какво използваме личните данни?

Използваме данните Ви за управление на направените от Вас поръчки в електронния магазин на Мениджър. Данните се съхраняват за срока на активност на Вашия профил.

Направените от Вас поръчки в електронния магазин се съхраняват в срок от 5 години от извършване на поръчката съгласно изискванията на Закона за счетоводството дори и при изтриване на Вашия профил (или на информация за конкретни поръчки).

Използваме данните Ви за организиране на участието Ви в организирани конкурси (като Мениджър на годината), като в този случай данните се съхраняват за срока на провеждане на конкурса. Съгласно правилата на конкретния конкурс, спечелилите лица могат да бъдат обявени публично, по начин, който ще бъде разяснен на конкретните спечелили лица съгласно правилата на конкурсите.

Ако сте избрали тази опция, данните Ви ще бъдат използвани, за да получавате нашия бюлетин или друга полезна информация за предлаганите от нас стоки.

Ако сте се регистрирали на нашия сайт, за да може да коментирате статии или за да поствате директно в социалните мрежи, то данните Ви се използват единствено и само за тези цели.

Ако сте наш клиент на друго основание, Вашите данни ще се използват за точното изпълнение на договора, в т.ч. осъществяване на доставка до Вас, както и за точното и правилно счетоводно и данъчно отчитане на тези дейности.

Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

4.1. Имате право на достъп до личните Ви данни по всяко време, като влезете във Вашия профил, където те са описани (право на достъп до данните). Допълнителна информация можете да получите като се свържете с нас.

4.2. Имате правото да коригирате и променяте данните си в профила по всяко време, с което да го поддържате в актуален вид (право на коригиране).

4.2. Имате право да поискате данните Ви да бъдат изтрити („право да бъдеш забравен“) – като изтриете профила си. Ако не успеете да го направите през сайта ни – може да се обърнете към нас, за да извършим това от Ваше име.

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни като изтриете профила си или премахнете информация, която не желаете да бъде обработвана в него. Ако не успеете да го направите самостоятелно имате право да се обърнете към нас, за да извършим това от Ваше име.

Изтриването на профила или изтриването на друг вид информация от него (оттегляне на съгласието) не влияе на обработването на личните данни до момента на изтриването на профила или част от информацията в него (оттеглянето на съгласието). Вече извършени поръчки, преди оттеглянето на съгласието, се съхраняват в рамките на срока по т.3.2. по-горе в изпълнение на законовите ни задължения по Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавена стойност и други.

Имате право да искате ограничаване на обработването на личните си данни, ако:

Оспорвате точността на личните данни – за срока, който ни е необходим да проверим точността на данните Ви;

Обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а предпочитате да ограничите обработването им;

Възразили сте относно обработването на личните Ви данни и се очаква решение дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В този случай обработването на личните Ви данни се прекратява, освен ако не е налице законово основание за обработването на данните, което има предимство пред интересите на субекта на данните, или освен ако е необходимо данните да продължат да се обработват за целите на защитата или реализирането на правни претенции.

Имате право по всяко време чрез управлението на Вашия профил да се откажете от получаване на нашия бюлетин или друга информация за предлаганите от нас стоки.

Извършва ли се автоматично профилиране?

При обработване на личните Ви данни не се осъществява профилиране, което да поражда правни последствия за Вас или по друг начин да Ви засяга в значителна степен.

На кого може да бъдат предоставени личните Ви данни?

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на наши партньори с цел осъществяване на доставката на поръчаните стоки, с цел осъществяване на счетоводното обслужване на Вашите заявки, реализацията на правни претенции и/или получаването на други услуги или консултации.

Не се предвижда личните Ви данни да бъдат предоставяне извън територията на Европейския съюз.

Връзка със социални мрежи.

Когато се регистрирате на нашия сайт, използвайки опцията за регистрация чрез акаунтите Ви в социални мрежи, то ние ще получим информация за Вашите профили в тези мрежи. Ние не носим отговорност за наличната информация в тези мрежи, като следва да се запознаете с правилата и реда на тези социални мрежи за корекция на данните Ви и за реализацията на другите Ви права във връзка с личните данни.

Получената от нас информация от профила Ви в социалната мрежа се обработва за целите и съгласно посоченото тук.

Бисквитки на сайта.

Бисквитките не се използват за индивидуализация на потребителите. Можете да регулирате ползването на бисквитки чрез настройките на Вашия браузър.

Комисия за защита на личните данни.

Комисията за защита на личните данни е надзорният орган, отговорен за наблюдението на прилагането на нормите за защита на личните данни.

Имате право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на данните, ако считате, че правата Ви са нарушение.

Повече информация можете да получите на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg/.

 

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ