Екология

Новият съмишленик на зеления бизнес

Новият съмишленик на зеления бизнес

Щастливи сме, че за кратък период се превърнахме във фактор за настъпилите положителни промени в бранша, казва Антония Спасова, прокурист в най-младата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки "Еко Партнърс България" АД

- Госпожо Спасова, като нова организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки кои резултати от дейността ви надминаха първоначалните ви очаквания?

- "Еко Партнърс България" съществува едва от пет месеца. Това е изключително кратък период, в който трябваше да се свършат много неща и да се направят много сериозни първоначални инвестиции, свързани с организиране на системите за разделно събиране в общините. За да можем да изпълняваме всички ангажименти към нашите клиенти, ние залагаме на работещи и ефективни системи. Въпреки това обаче за краткото ни съществуване получихме доверието както на големи компании, опериращи на българския пазар, в т.ч. и международни, така и на представители на малкия и средния бизнес. Това за нас е огромна отговорност, която ние осъзнаваме напълно. Партньорите ни дават кредит на доверие на една съвсем млада организация, което показва смелост и положително отношение към новостите, което смятам, че малко липсва на българския бизнес. Щастливи сме, че с появата си и в резултат на създадената конкуренция се превърнахме във фактор за настъпилите положителни промени в бранша, като зададохме нови условия на пазара, който беше застинал от години.

- Кои са главните причини да получите това доверие от клиентите?

- Ценовите ни условия са много добри, но вярвам, че главните причини са свързани с нашето отношение към клиентите ни. Договорните ни условия са много различни и избягват всички не особено добри практики, които са се наложили с годините. Ние даваме пълна свобода на нашите клиенти и не ги задържаме с изкуствени клаузи в договорите ни, защото вярваме в себе си и в това, което предлагаме. Друг важен елемент, влияещ върху избора, е нашата гъвкавост. Не на последно място е мотивацията на екипа ни. Всеки един от нас вярва в това, което правим, и това е видно. Имаме възможност да покажем на практика как сме организирали процесите по рециклиране на материалите и че от работата ни има смисъл. Това кара и повечето от клиентите ни да се съгласяват да бъдат наши партньори за популяризиране на идеята за разделно събиране и промяна на самосъзнанието на хората. Това ни прави и съмишленици, което поставя отношенията ни на друго ниво.

- С колко общини си партнирате? Какви промени имате за цел да задвижите в тях?

- Към момента приключваме изграждането на системите в 10 общини в България, по-големите от които са Варна, Благоевград, Перник, Горна Оряховица и др. Искаме да научим гражданите да общуват с нас и залагаме много на активната и непрекъсната обратна връзка. Работим с администрацията за засилване на контрола и прилагане на работещи санкционни механизми за недобросъвестните граждани, защото сме убедени, че двата елемента трябва да вървят паралелно, тъй като влияят върху повишаването на екологичната култура и съзнание на различни нива.

- "Еко Партнърс" работи с два контейнера за разделно събиране в общините - защо този модел е по-ефективен?

- Проучванията ни показват, че за нашите условия двуконтейнерният модел е по-ефективен, защото той значително улеснява разделното събиране у дома. Ръководили сме се от нуждата да улесним гражданите, за да повишим ефективността на системите.

Много се гордеем с визията на нашите контейнери. Заложихме на съвсем различна, нова и свежа концепция. Брандирани са с различни послания, разясняващи ползите от разделното събиране. Освен това са красиви, атрактивни и целят да привлекат и детската аудитория. Фактът пък, че нашите контейнери са единствените, които са изцяло метални, минимизира рисковете при вандалски прояви, което, за съжаление, все още е често срещана практика.

- Какъв ще бъде фокусът на инвестициите ви през следващите години?

- Организациите по оползотворяване на отпадъци нямат право да разпределят печалба, като имат задължение по закон да инвестират в усъвършенстване на системите за разделно събиране. Категорично смятаме, че нашият бизнес е длъжник в тази посока, затова планираме инвестиции на първо място в съоръжения за предварително третиране и подобряване на условията за гражданите. Проучваме и следим световния опит и търсим начини за адаптиране на добрите идеи спрямо българските условия. Целта ни е бъдещите инвестиции да допринесат пряко за подобряване на управлението на отпадъците в България, която все още има да извърви дълъг път, докато достигне Европа в това отношение. Организациите по оползотворяване са ключов партньор на държавата и от нас зависи много, стига да успеем да оценим ролята си правилно и да канализираме усилията си в правилната посока.

Повече информация на ecopartners.bg

Интервюто е публикувано в най-новия брой на сп. Мениджър