Съвет на учените ще консултира министъра на околната среда

Съвет на учените ще консултира министъра на околната среда

Съвет на учените ще консултира министъра на околната среда

Създава се Съвет на учените към министъра на околната среда и водите.

Министър Нено Димов ще председателства учредителното заседание на Съвета, който ще бъде независим консултативен орган, с идеята да подпомага министъра в провеждането на държавната политика по управление и опазване на околната среда. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите. 

Събитието за учредяване на Съвета ще се състои утре, в централната зала на Националния археологически музей в София.

Решението за сформиране на Съвет на учените към министъра се основава на разбирането, че е необходимо да се засилят значително връзките на науката с държавните органи и обществото като цяло, за да бъдат изпълнени целите от управленската програма на правителството по приоритет „Устойчива политика за здравословна околна среда“. По покана на министър Димов в Съвета ще участват 26 представители на научната общност и академичните среди от цялата страна.

Поканени са ръководители на звена от акредитирани висши училища и от Българската академия на науките. Това ще позволи в отделните заседания да бъдат включвани и представители на ръководените от тях научни екипи, притежаващи експертиза по конкретната разглеждана тема – тоест ще бъдат вложени потенциалът и компетенциите на най-голям брой представители на научната общност в България.

Основен критерий при избора на акредитираните висши училища, представени в Съвета, е Рейтинговата система за университетите в България, според която висшите училища са класирани по професионалните направления, приложими в сферата на околната среда. Съветът ще заседава по актуални теми от национално и регионално значение, по които ще предлага становища и анализи с цел взимане на информирани управленски решения и повишаване на обществената информираност за научните аспекти на всеки отделен казус, свързан с опазването на околната среда. 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ