EK: Пандемията ще задълбочи регионалните различия в България

EK: Пандемията ще задълбочи регионалните различия в България

EK: Пандемията ще задълбочи регионалните различия в България

Пандемията ще задълбочи регионалните различия в България още повече, съобщиха от Европейската комисия в свой доклад за отражението на пандемията върху страната ни.

"Социално-икономическите въздействия на пандемията вероятно ще бъдат разпределени неравномерно в различните региони на България, поради различни модели на специализация, като ще са по-изразени в региони, които разчитат значително на бизнеса лице в лице с потребителите. Това води до съществен риск от разширяване на регионалните различия в България, което утежнява вече наблюдавана тенденция на разширяване на различията между столицата и останалата част от страната", казват от Комисията.

"За да облекчат натиска върху паричните потоци, държавите-членки могат се възползват от 100% процента съфинансиране от бюджета на Съюза за периода 2020-2021 г. България се насърчава да използва пълноценно тези възможности, за да помогне хората и секторите, които са най-засегнати от предизвикателствата", се уточнява в доклада.

От Комисията посочват, че в своята програма за конвергенция за 2020 г. правителството на страната ни планира растежът на БВП да се влоши от положителни 2,1% през 2019 г. до дефицит от 3,1% през 2020 г. След намаляване на държавния дълг до 20,4% от БВП през 2019 г., съотношението на държавния дълг към БВП в България се очаква да нарасне до 25,8% през 2020 г.

"В отговор на пандемията COVID-19 и като част от координиран подход на Съюза, България прие бюджетни мерки за увеличаване на капацитета на здравната си система, които ограничават разпространението на коронавируса и предоставят облекчение на тези лица и сектори, които бяха особено засегнати. Според програмата за конвергенция до 2020 г. тези бюджетни мерки възлизат на 1,3% от БВП. Мерките включват по-големи разходи относно здравните грижи и услугите за сигурност и схемата за подпомагане на заетостта при бедствия", уточняват от ЕК в своя доклад.

"Икономиката на България беше силно засегната от кризата, която се отрази както на услугите, така и на производствени сектори. Отрицателното въздействие се засилва от намаляващото търсене и снабдяване и прекъсвания в глобалните вериги за доставки. Мерките, предприети от правителството да се справи с извънредната ситуация може да помогнат за смекчаване на последиците от кризата, но тяхното бързо и ефективно прилагане ще бъде от ключово значение за запазването на работните места и подобряване ликвидността на компаниите, особено на малките и средни такива", допълват от Комисията.

От официален Брюксел напомнят още, че Covid-19 вече създава допълнителна тежест за българската здравна система, характеризираща се с ограничена достъпност, произтичаща от ниското публично финансиране; ограничено здравно осигуряване; нисък брой медицински сестри и неравномерно разпределение на здравните работници по региони.

В момента има условия за укрепване на устойчивостта, достъпността и капацитета на българската здравна система, подчертават от Комисията.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ