ЕС предоставя на регионите нов вид икономическа помощ

ЕС предоставя на регионите нов вид икономическа помощ

ЕС предоставя на регионите нов вид икономическа помощ

Европейската комисия покани днес регионите в ЕС да кандидатстват за финансова и консултативна помощ, за да преобразят икономиките си и да осъвременят промишлеността си.

Двата проекта бяха представени от ЕК през юли и целта им е допълнително да подпомогнат европейските региони да инвестират в ниши, в които са конкурентоспособни и да създадат необходимите иновации, устойчивост и растеж, за да могат да извличат ползи от глобализацията.

През 2014 г. подходът към интелигентна специализация беше въведен във всички програми в областта на регионалната политика. С негова помощ беше подобрен начинът, по който регионите разработват своите стратегии за иновации, като беше осигурено активното участие на местните предприятия и научни изследователи.

Комисията от днес търси желаещи региони да получат подкрепа, ако са изправени пред индустриален преход.

Някои региони понасят разходите, породени от глобализацията, без да могат да извлекат полза. Често те страдат от значителни загуби на работни места, липса на кадри с подходяща квалификация, високи разходи за труд и деиндустриализация.

Регионите, изправени преди такива предизвикателства, могат да се ползват от помощ от експерти на ЕК. Служителите на комисията ще помагат на регионите да изготвят стратегии за икономическо преобразяване.

В зависимост от потребности и конкурентните предимства на съответния регион, ЕК ще наема външни експерти, които да оказват помощ. Това може да бъдат експерти в областта на финансите, бизнес съветници или научни изследователи, работещи например в областта на новите производствени процеси. Комисията е заделила до 200 000 евро на регион за покриване на разходите за външни експерти.

ЕК може да даде допълнителна подкрепа за подпомагане на регионите за установяването на по-добра връзка между местните дружества, научноизследователските центрове и академичните среди.

До 300 000 евро подкрепа могат да бъдат осигурени за своевременното изпълнение на регионалните стратегии за преобразяване на икономиката.

Поканата е насочена към по-силно развитите региони.

По втория проект се цели да бъдат увеличени броят и икономическите ползи от подходящите за банково финансиране междурегионални проекти в области като големите информационни масиви, биоикономиката, ефективността на ресурсите, свързаната мобилност, здравето и активния живот на възрастните хора, или киберсигурността.

Международни сътрудничества между регионални власти от поне четири различни държави от ЕС, включващи също университети, научноизследователски центрове, клъстери и предприятия, могат да кандидатстват за подкрепа от ЕК при разработването на проекти.

Ще бъдат избрани между 5 и 10 партньорства, които ще се ползват от целево подпомагане от страна на екипи в рамките на комисията, включващи експерти от няколко тематични отдела и външни специалисти. Предвидени са общо един милион евро в подкрепа на развиването на тези партньорства.

Регионите могат да кандидатстват до 31 октомври 2017 г., а резултатите ще бъдат съобщени в началото на декември.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ