ЕС въвежда нови правила в управлението и преработката на отпадъци

ЕС въвежда нови правила в управлението и преработката на отпадъци

ЕС въвежда нови правила в управлението и преработката на отпадъци

Държавите в ЕС одобриха днес мерки за бъдещето законодателството в областта на отпадъците, представляващо част от политиката в областта на кръговата икономика. Новите правила, които се основават на предложения на Европейската комисия, представени през декември 2015 г., ще спомогнат да се предотврати възникването на отпадъци, а когато това не е възможно - да се увеличи значително преработката на битовите отпадъци и отпадъците от опаковки. Постепенно ще се премахне депонирането на отпадъци и ще насърчи използването на икономически средства като схемите за разширена отговорност на производителя.

Новото законодателство изисква от държавите в ЕС да предприемат мерки за повторна употреба и преработка с предимство пред депонирането и изгарянето на отпадъци, допълва ЕК.

Приетите днес нови правила отразяват най-съвременните световни законодателни изисквания.

Цели за преработка на битови отпадъци:

До 2025 г. - 55 на сто

До 2030 г. - 60 на сто

До 2035 г. - 65 на сто

Нови цели за рециклирането на отпадъци от опаковки:

Всички опаковки

 • До 2025 г. - 65 на сто
 • До 2030 г. - 70 на сто

Пластмаси

 • 50 на сто
 • 55 на сто

Дърво

 • 25 на сто
 • 30 на сто

Черни метали

 • 70 на сто
 • 80 на сто

Алуминий

 • 50 на сто
 • 60 на сто

Стъкло

 • 70 на сто
 • 75 на сто

Хартия и картон

 • 75 на сто
 • 85 на сто

Разделно събиране

Нови правила за разделно събиране на хартия и картон, стъкло, метали и пластмаса, ще повишат качеството на вторичните суровини и тяхното използване. Опасните битови отпадъци ще трябва да се събират разделно от 2022 г., биологичните отпадъци - от 2023 г., а текстилните - от 2025 г.

Постепенно премахване на депонирането на отпадъци

Депонирането на отпадъци няма смисъл в условията на кръгова икономика и може да доведе до замърсяване на водата, почвата и въздуха. До 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци трябва да бъде намалено до 10 на сто или по-малко от общото количество възникнали битови отпадъци.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ