Европарламентът призовава отново за приемането на България и Румъния в Шенген

Европарламентът призовава отново за приемането на България и Румъния в Шенген

Европарламентът призовава отново за приемането на България и Румъния в Шенген

Европейският парламент ще обсъди на сесията си в Страсбург утре доклад за състоянието на Шенгенското пространство, в който за пореден път се призовава за приемането на България и Румъния в зоната без гранични проверки.

Отбелязва се, че това е свързано със сигурността на Шенген. Докладът разглежда въпроса с възстановените граници между държави в Шенген от 2014 г. насам. В документа се посочва, че тези действия са били предприети "по-скоро с усещането" за заплахи за обществения ред и вътрешната сигурност покрай движението на хора и с тероризма, с броя на търсещите убежище и на незаконните мигранти, "а не със сериозни данни за действителното наличие на сериозна заплаха или с действителния брой на пристигащите".

Според доклада възстановяването на граничните проверки подронва доверието в европейските институции и носи катастрофални последици за икономиките на държавите в ЕС. Цитирани са оценки за разходите - до 20 милиарда евро еднократно и два милиарда евро годишно за поддръжката на възобновените проверки.

Отбелязва се, че европейските държави са изградили над 1200 километра стени на стойност поне половин милиард евро. Шенгенското пространство е на кръстопът, отчита ЕП и осъжда продължаващото повторно въвеждане на гранични проверки, както и изграждането на физически прегради между държавите в пространството.

Също утре ЕП ще обсъди доклад за предложените промени в правилата за командироването на работници. Пред март бе постигнато първоначално споразумение сроковете за командироване да бъдат намалени наполовина, а след изтичането им изпратените в чужбина служители да получават заплащане, равно с това на местните работещи в дадената област, като внасят и същите данъци и осигуровки в приемащата държава.

Според доклада минималните ставки на заплащане засега показват значителни различия за командированите и местните работници в приемащите държави - от 10 до 50 процента, като така се нарушават еднаквите условия на съревнование между дружествата. Отбелязва се, че 14 парламента в ЕС вече възразиха срещу подобни промени. ЕП отчита, че "свободата на предоставяне на услуги е един от основните принципи на правото на ЕС, (но) тя не е неограничена".

Тази вечер ЕП ще се запознае с доклад от наблюденията на Европейската комисия в областта на правосъдието. Отчита се, че националните съдилища са съдилища на ЕС и производствата в тях трябва да осигуряват безпристрастност, справедливост и ефикасност.

В доклада се отбелязва, че подобряването на съдебната ефикасност може да доведе до по-бърз растеж на икономиката, а усещането на дружествата за независимостта на съдебната власт може да доведе до повишен растеж на производителността. Когато съдебните системи осигуряват ефективно упражняване на правата, има по-голяма вероятност кредиторите да отпускат заеми, намаляват се разходите по сделките, пише в документа.

В сряда ЕП ще предложи на Европейската комисия да бъде въведена общоевропейска система за защита срещу злоупотребите с подправянето на показателите за пробега на автомобилите. Икономическата печалба от подправянето на километражите може да бъде значителна предвид ниските цени на необходимото оборудване и изкуственото увеличение на стойността на употребяваните автомобили, се посочва в доклада. Цитирани са данни, според които делът на подправените километражи е между пет и 12 на сто при препродаваните употребявани автомобили в една държава от ЕС и между 30 и 50 на сто при продажби през граница. Общите икономически вреди са за 5,6 - 9,6 милиарда евро, се допълва в документа.

Отчита се, че пазарът на употребявани автомобили в ЕС е два до три пъти по-голям от пазара на нови превозни средства, като същевременно е на последно място по потребителско доверие. ЕП дава за пример Холандия и Белгия, въвели национални бази данни за пробега на автомобилите. Двете държави събират данни от показанията на километражите при всяко представяне на автомобила в гараж за поддръжка, ремонт или технически преглед. Това доведе и в двете държави до почти пълно и бързо премахване на измамите, отбелязва ЕП.

Подправянето на данните за пробега е забранено в 26 държави от ЕС, но само в 10 страни съществуват възможности за проверка, а едва шест признават промяната в тези данни за престъпление. ЕП очаква ЕК да вземе мерки, включително с налагането на нови защити за новопроизведените автомобили, до лятото на идната година.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ