Събития

ЧОВЕКЪТ ОСТАВА РАБОТНАТА СИЛА НА БЪДЕЩЕТО

ЧОВЕКЪТ ОСТАВА РАБОТНАТА СИЛА НА БЪДЕЩЕТО

ЧОВЕКЪТ ОСТАВА РАБОТНАТА СИЛА НА БЪДЕЩЕТО

Автоматизацията и дигитализацията прави хората още по-важни, а не обратното. Човекът твърдо остава работната сила на бъдещето, потвърдиха участниците в първия панел на провеждащия се днес в столичния хотел Хилтън първи форум на на списание „Мениджър“.

Вървим към четири свята и те формират работната сила на бъдещето. Първият от тях, Червеният е фокусиран върху иновациите. Той е окупиран от уменията да се работи с технологиите. Синият въплъщава корпоративният дух. В Зеления свят действат колективизмът и интеграцията – там се обръща внимание предимно на корпоративната социална отговорност, тъй като приносът към социално значими каузи са едно от търсените предимства на работното място от самите служители. Жълтият е светът на индивидуалностите, които създават собствена добавена стойност през специфични умения и качества – тук например преобладават фрилансърите. Тези четири свята излизат на преден план и очертават най-важните тенденции при работното място на бъдещето в следващите 10 години след глобално проучване на PwC през 2017 година,сподели Мария Рацмeниджър PwC Academy.

Мария Рац, мeниджър PwC Academy.

 През 2018 на база на това проучване компанията прави ново изследване от което извежда 45 ключови качества и способности, които са важни за бизнеса и търсената от него работна сила. Няколко интересни извода излизат от това проучване на преден план:

  1. Преживяването на работното място е изключително важно за хората, но е в риск.
  2. Действията са важни.
  3. Има неизползван потенциал при анализа на данни.
  4. Налице е недостиг на добри идеи и гъвкав талант.
  5. Време е HR и лидерите в бизнеса да бъдат на единно мнение за използването на данните за работната сила.
  6. Технически умелите HR специалисти трябва да заемат водеща роля.

Сред най-важните умения за бизнеса днес са:  доверието – от гледна точка на това дали компанията е прозрачна и обществото отчита нейния принос в социално-корпоративен план; човешките умения сред които не само меките умения, но и любознателността, максимална ангажираност, насърчена през създаване и надграждане на щастлива работна среда; все по-голяма кооперативност, която помага на хората непрекъснато да обменят идеи; балансът между работа и личен живот.

Какво ще бъде важно за създаването на устойчиво работно място в бъдеще? Улавяне на талантите, които скоро няма да бъдат заменени от автоматизация, награждаване на добрите практики, осигуряване на работна среда, която помага на служителите да не се чустват стресирани и прегарящи са сред ключовите фактори в това отношение.

Бизнес лидерите днес трябва да бъдат в час и с очакванията на новите поколения работна сила сред които готовност за открит разговор за по-високи позиции и по-високо заплащане, изискването да имат по-голяма автономност, но и да се отчита техният принос за социални каузи, изискването да се осигурява и спазва балансът работа – личен живот, обобщи Мария Рац.

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ