Събития

Трети годишен форум - Отговорни производители
icon
28 април 2021 г.
icon
10:30 ч.
icon
Онлайн и Международно висше бизнес училище София
icon
Без регистрация
Достъпът на лица под 18 г. е позволен.
icon
Безплатно
icon
Присъствено
icon
Онлайн

Трети годишен форум - Отговорни производители

...

ЗА СЪБИТИЕТО

Гледайте събитието на живо във Facebook ТРЕТИ ГОДИШЕН ФОРУМ "ОТГОВОРНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ" или в сайта manager.bg.

За присъствие в залата, моля попълнете регистрационната форма. 
Локация: Международно висше бизнес училище София

През 2021 г. стремежът на потребителите към здравословен, безопасен и качествен начин на живот неминуемо ще е сред основните двигатели за още трансформации и иновации сред участниците на FMCG & Retail пазара.

Не само връзката „производител-търговец-краен потребител“ обаче определя динамиката в сектора. Добрите управленски модели, екологичните стандарти, приносът към икономиката, към пазара на труда и към социалната среда ще са водещите вътрешни и външни движещи сили в стратегиите за устойчив растеж на FMCG и Retail компаниите.

В третото издание на форума „Отговорни производители“ на списание „Мениджър“ представители на бизнеса, браншови, институционални и неправителствени организации очертават много по-мащабната картина на влияние, което секторът за бързооборотни стоки има върху икономическата, екологична и социална среда в България.

Програма
10:00 - 10:30

Регистрация на присъстващите гости

10:30 - 10:40

Откриване

10:40 - 11:20

ПАНЕЛ I: Принос към икономическата среда. Добри практики

Какво е влиянието на FMCG & Retail и техните основни „подсектори“ върху националната и регионалната икономика, върху възникването на нови работни места и планирането на нови инвестиции в еко- и социално ориентирани бизнес модели.

В първия панел на форума „Отговорни производители“ търсим правилните модели на партньорство между играчите в сектора и разпространението на устойчиви бизнес стандарти.

Основни теми:

     • Пътна карта за устойчиво партньорство на хранителните вериги с български производители и международни брандове в полза на добрите практики и осигуряването на достъп на крайните потребители до качествени продукти.
     • Фокус на сектора върху енергийната ефективност и ограничаване на пластмасата за еднократна употреба.
     • Стратегии за развитие и задържане на кадри в сектора чрез дигитализация на процеси и технологично развитие от една страна, и ангажиращи CSR кампании от друга.

Участници: 

     • Васил Василев, директор „Храни свеж асортимент“ и прокурист в Kaufland България
     • Николай Колев, изпълнителен директор на "Нухелт АД"
     • Атанас Урджанов, председател на Асоциацията на месопреработвателите в България и член на управителния съвет на Съюза по хранителна промишленост
     • Димитър Митев, главен оперативен директор, "Белла България"
     • Дарина Стоянова, изпълнителен директор на Престиж-96

11:20 - 12:00

ПАНЕЛ II: Храна за милиони: модели срещу разхищението на храна и за правилното ѝ оползотворяване

Всяка година в ЕС се изхвърлят 88 млн. т годна храна. Данните за България варират между 670 и 700 хил. т. Подобно количество е достатъчно, за да се осигури храна два пъти на ден в продължение на една година на 1,5 млн. души в нужда. Организацията, която “спасява” годната храна у нас и я предоставя на нуждаещите се, е Българската хранителна банка (БХБ), която работи в тясно сътрудничество с производителите на храни и големите вериги хипермаркети, като им предоставя възможност да дарят годната, но предназначена за изхвърляне храна

Основни теми:

     • Как биха могли да бъдат улеснени и мотивирани производителите на храни да даряват повече от продукцията си в полза на БХБ?
     • По какъв начин държавата може да подпомогне подобна организация – и логистично, и законодателно?
     • Какъв е положителният ефект за бизнеса и обществото от оползотворяването на хранителните продукти по този начин?

Отговорът на тези въпроси ще улесни правенето на отговорен избор и от потребителите, и от производителите.

Участници:

     • Гергана Димитрова, мeниджъp "Kopпopaтивни ĸoмyниĸaции" и Корпоративна социална отговорност в Каuflаnd Бългapия
     • Николай Колев, изпълнителен директор на "Нухелт АД"
     • Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка
     • Даниела Узунова, изпълнителен директор на Данон за България
     • Кирил Вътев, съсобственик и управител на "Тандем-В"

12:00 - 12:30

ПАНЕЛ III: Потребители в движение

Участниците в FMCG & Retail секторите продължават да отговарят на променените от пандемията потребителски нагласи и да се адаптират с прогресивни бизнес модели към тяхното развитие в период на възстановяване. Какви ще са тенденциите в потреблението в следващите години и причините за тях?

Основни теми:

     • Как навлиза на българския пазар тенденцията „достъпен лукс“ (Affordable Luxury), при която потребителите търсят висококачествени продукти без сблъсък с непосилна за доходите им цена.
     • Какво е влиянието на стремежа към здравословно хранене върху развитието на портфолиата на FMCG производителите и асортимента на търговците?
     • Как секторът насочва вниманието към активния начин на живот и стимулира навици за устойчиво потребление сред клиентите – работещи кампании и добри практики. 

Участници:

     • Васил Василев, директор „Храни свеж асортимент“ и прокурист в Kaufland България
     • Николай Колев, изпълнителен директор на "Нухелт АД"
     • Даниела Узунова, изпълнителен директор на Данон за България
     • Кирил Вътев, съсобственик и управител на "Тандем-В"

12:30 - 12:40

Закриване на събитието

ЛЕКТОРИ
МЕДИЯ
Присъстващи

Веселка Дулева

проф. Нач отдел Храни и хранене, НЦОЗА,

Георги Божилов

Sales, NAFFE,

Гергана Тодорова

журналист, списание Черно и Бяло,

Даниела Николова

свободна практика, медиатор,

Диана Пазаитова

Управляващ съдружник, Fama Consulting,

Диляна Попова

гл. експерт, Асоциация на месопреработвателите в България,

Дориана Миленква

съветник по Земеделие, Нидерландско посолство,

Илиана Беновска

Управител, радио К2,

Ирина Белева

старши съветник, Българо-китайска асоциация за бизнес развитие,

Николай Николов

Partner | Business Planning and Development , bERS Logistics ,

Стоян Стоянов

PR Директор, Комуникационна агенция PRoWay,

Христо Христов

изследовател, ИИНЧ,

йосиф аврамов

председател на ЕС, КЦПЕЛ,