Събития

XI зелен форум на списание
icon
24 септември 2020 г.
icon
10:30 ч.
icon
Платформа А6
icon
Без регистрация
Достъпът на лица под 18 г. е позволен.
icon
Безплатно

XI зелен форум на списание

...

ЗА СЪБИТИЕТО

Въпреки непредвидения шок върху икономиката заради COVID-19 пандемията, амбицията на Европа за въглеродно неутрална и кръгова икономика до 2050 г. остава основно послание в предложения от ЕК фонд за възстановяване Next Generation EU.

Определяна като повратна точка на новото десетилетие, заявката на Европа за преход към зелена и дигитална индустрия задава нов дневен ред за развитието на бизнеса, предприемачеството и обществата.

Готова ли е България да участва активно в европейската икономическа трансформация и да спечели от нея е водеща тема в единадесетото издание на Зеления форум на списание „Мениджър“.

Представители на европейски и местни институции, експерти и лидери на компании и организации с доказано добри практики в управлението на ресурси ще очертаят необходимите стъпки, политики и иновации за по-чисто и устойчиво бъдеще.

Модератор: Николай Михайлов - експерт по кръгова икономика и устойчивo управление на ресурсите

Програма
10:00 - 10:30

Регистрация на присъстващите гости

10:30 - 10:40

Откриване

10:40 - 11:40

I Панел: Зелен рестарт на европейската икономика. Възможности за България. Институционален дебат

Теми:

1. Промяна на нагласите: от компенсация към възможности. 
Как европейските средства, които България има шанс да получи от фонда за възстановяване Next Generation EU, да се превърнат в инструмент за ускорено развитие в посока цифровизация и работещи зелени решения в икономиката. Готова ли е българската стратегия за устойчив растеж?

2. Новите индустриални реалности: с какво темпо България ще следва визията на ЕС за нулеви емисии
Позицията на различните сектори и производствата у нас пред нахлуващата зелена вълна. Потенциалът на България във ВЕИ, сградните и транспортните технологии. Предизвикателствата при декарбонизацията на тежката индустрия. Как предложението за укрепване на Фонда за справедлив преход ще помогне на страни като България да ускорят трансформирането на индустриите, запазвайки и увеличавайки заетостта?

3. Икономически стимули за зелени инвестиции и предприемачество
С какви ангажименти са свързани предвидените в Next Generation EU средства за предоставянето на публични и за стимулирането на частни инвестиции? Идеята за Европейска климатична банка между утопията и реалността. Как ясното дефиниране на понятието „зелени инвестиции“ ще подпомогне насочването на капитал към доказуемо устойчиви бизнеси, изследвания и новаторски решения. Дебат за "зелените" и „дигитални“ данъци за стоки и услуги, идващи извън ЕС.

11:40 - 12:30

II Панел: Устойчиво управление на промяната. Гласът на бизнеса

Теми:

1. Ангажименти за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки на национално и общоевропейско ниво, според директивите на ЕС (пакет за Кръговата икономика и Директива за пластмасите).

2. Разделно събиране и рециклиране – цели и предизвикателства пред участниците на пазара и споделяне на добри практики.

3. Ролята на организациите за оползотворяване на отпадъци – нови стратегии, решения и технологии. Прозрачност при отчитането на дейностите по оползотворяване на отпадъци.

12:30 - 13:20

III Панел: Новото поколение зелени иноватори

Теми:

Българските предприемачески и стартъп проекти в областта на екологията и управлението на отпадъци и ресурси с потенциал за масово приложение.

13:20 - 13:30

Закриване на събитието

13:30 - 14:00

Коктейл и време за размяна на контакти

ЛЕКТОРИ
МЕДИЯ
Присъстващи

Diana Ivanova

CEO, Vita Solare,

Ivaylo Dimitrov

Основател, Upi.bg,

Maria Tzankova

Executive Director, Association of Danube River Municipalities,

Mihaela Popova

Senior Corporate Relations Officer, WWF Bulgaria,

Vassil Petev

CEO, 3VM,

Vassil Петев

CEO, 3VM,

Александър Звездев

СР, ЕТ А3,

Александър Боруванов

Еко Партнърс, Еко Партнърс,

АнаМария Ангелова

Digital Marketing Specialist, ЕмДигитал,

Анна Благоева

изпълнителен директор, БАР,

Анна Минева

Експерт общински проекти, Еко Партнърс България,

Антоний Найденов

Специалист , Expert -Safe and drive ,

Антония Спасова

Прокурист, Еко Партнърс България,

Апостол Дянков

проектен мениджър, JA Bulgaria,

Аспарух Илиев

журналист, Investor.bg,

Биляна Тончева

Прокурист, Еко Глоуб ООД,

Божана Загорчева

Съосновател, Основа,

Валери Коничева

Студент, УНСС,

Васил Димитров

Мениджър Маркетинг и Бизнес Развитие, Фондация Джуниър Ачийвмънт България,

Венета Стефанова

Докторант , Лесотехнически университет ,

Виолетка Минкова

Regional Corporate Partnerships Manager, WWF CEE , WWF,

Владимир Тодоров

Вестранс ООД , Вестранс ООД ,

Владислав Константинов

консултант, Бегач ЕООД,

Георги Божилов

Мениджър Бизнес Развитие и Международна Търговия, Natur'Inov,

Георги Златев

Мениджър Алтернативни горива, Девня Цимент АД,

Георги Руйчев

Изпълнителен директор, Bulgarian business leaders forum,

Даниел Пангев

Ст. експерт, Овергаз мрежи,

Даниел Николов

Търговски директор, Еко Партнърс България,

Даринка Георгиева

Изпълнителен директор, Българска Мрежа на Глобалния Договор на ООН,

Деница Даверова

CEO, Travel by electric ,

Десислава Ушева

Управител, Проджектик,

Десислава Кирова

Главен експерт Устойчиво екологично развитие, Холсим България,

Димитринка Ценова

Докторант преподавател, УНСС,

Димитринка Цценова

Доктор преподавател, Унсс,

Димитър Атанасов

Sofia Chapter Founder, Surfrider Foundation Europe,

Димитър Корсаков

Investment Manager, BrightCap Ventures,

Добрин Савчев

Управител, Техните ЕООД,

Драгомир Радойцев

студент, студент,

Екатерина Христова

Управител, Суперновабренд ООД,

Емил Георгиев

Изпълнителен директор, ДеКони ,

Ивайла Василева

Мениджъ р Устойчиво развитие, Девня Цимент АД,

Иван Боров

Основател, 3DEA,

Иван Иванов

CEO, West Realty Company, IP Taxi,

Ивелина Радованова

Главен Експерт Инж. Икон., ИПАЗР"Н. Пушкаров",

Илина Георгиева

Технически директор, Еко Партнърс България,

Ирина Йовчева

Управител, Фаст Гроут Сълюшънс ЕООД,

ЙОСИФ АВРАМОВ

съпредседател, Съвет по иновации при БТПП,

Красимира Хаджикосева

експерт, Търговско-промишлена палата - Благоевград,

Лъчезар Филчев

Доцент, р-л. секция, ИКИТ-БАН,

Люба Никифорова

Head of Surety, Грахер K и К ГмбХ ,

Любомира Ганчева

заместник-председател, Политическа партия АБВ,

Мадлена Владимирова

директор "Кръгова икономика", Green Business Norway,

Мариана Александрова

управител, Диабет и предиабет,

Мариела Начева

Съдружник, ЕКОТИЙМ ООД,

Мария Атанасова

Еколог, Unitrade Cluster,

Мая Гешева

Директор, НФСГ,

Миглена Димитрова

Гл. експерт Корпоративно развитие, Българска фондова борса АД,

Милена Михайлова

ПР директор, Българска фондова борса,

Милена Кръстанова

Председател , Сдружение "Аквапоникс България",

Недко Гешев

Мениджър Бизнес Развитие, Нодексио ЕООД,

Нено Ненов

Съветник, Европейски парламент,

Никола Рахнев

Създател, Гората.бг,

Петър Илиев

Изпълнителен директор, Еко Партнърс България,

Петя Aпово

Technical advisor, Green innovation centres for the agriculture and food sector,

Петя Димова

CEO, Елнова ЕАД,

Силвия Дойчинова

Управител, БУЛМИВЕКС-ГБ ЕООД,

Симеон Янев

Репортер, Уеб Медия Груп,

Симона Стилиянова

Co-founder, Основа,

Станислав Грозев

Portfolio Manager, LGPS Central, United Kingdom,

Стела Златева

Мениджър “Продажби”, Еко Партнърс България,

Сузана Маринска

Технически сътрудник, Не,

Темелко Дечев

CEO, ExpandX Marketing and Web,

Тервел Цвятков

CEO, Tervel Sport Events,

Тодор Тодоров

Оперативен Директор , АУБГ,

Христо Христов

психолог, ИИНЧ-БАН,

Цвета Каравелова

Мениджър , Волтурно,

Цветанка Тодорова

Председател на УС , Браншова асоциация Полимери,

Цветелина Тасева

CEO, ACC Ltd.,

Цветелина Цветанова

President, BSDI,

Юлия Станимирова

Еколог, "Интегрейтид Микро-Електроникс България"ЕООД,

Юлиян Балчев

Главен експерт, Българска агенция за инвестиции,

Явор Войнов

CEO, Voinov Voice Overs Ltd.,

Ясен Желев

Business Development Manager, Metrics Ltd.,

проф. Виржиния Желязкова

зам.-ректор по учебната дейност и качеството, Висше училище по застраховане и финанси,