1317 лв. е средната заплата през първото тримесечие

1317 лв. е средната заплата през първото тримесечие

1317 лв. е средната заплата през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 317 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.3%. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ)

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2020 г. е 1 323 лв., за февруари -1 308 лв., и за март - 1 321 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ - с 12.1%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - със 7.8%, „Други дейности“ - със 7.6%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - със 7.1%

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.0% спрямо първото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 20.6%, „Образование“ - с 12.5%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 10.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са:

  •  „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 236 лева;
  •  „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 120 лева;
  •  „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразн горива“ - 2 031 лева

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  •  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 737 лева;
  •  „Други дейности“ - 891 лева;
  •  „Селско, горско и рибно стопанство“ - 937 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния - с 8.6%.

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ