Еврохолд привлече над 157 млн. лв. чрез публично предлагане на нови акции

Еврохолд привлече над 157 млн. лв. чрез публично предлагане на нови акции

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите незвисими финансови и застрахователни групи в Югоизточна Европа - Еврохолд България АД, набра над 157 млн. лв. (80.5 млн. евро) чрез публично предлагане на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), което се проведе в периода 9 юни - 7 юли тази година и привлече силен интерес от международни и местни инвеститори, които записаха и платиха близо 63 млн. нови акции. 

По този начин Еврохолд набра приблизително 24% по-голяма сума от необходимите собствени средства (65 млн. евро) за придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и ще увеличи капитала си до 260.5 млн. акции. След регистрирането на новите акции пазарната капитализация на Еврохолд при текущата борсова цена ще достигне близо 650 млн. лв. (332 млн. евро).   

Еврохолд предложи малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност - 2.5 лв. Инвеститорите записаха и платиха около 80% от предложеното количество или 63 млн. броя. Мажоритарният собственик на холдинга - Старком Холдинг АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции, като ще запази контрол в компанията с над 50% дял. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала на Еврохолд и ще бъде третият по големина акционер в компанията след Старком Холдинг АД и финландския фонд KJK, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството.    

Водещ посредник на публичното предлагане на Еврохолд беше инвестиционният посредник Евро-Финанс АД, а Renaissance Capital е участвал единствено в качеството на финансов консултант на емитента.               

Набраните средства от публичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на ЧЕЗ Груп в България, които имат водещи позиции в разпределението, доставките и търговията с електроенергия в страната, както и в инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане. “Ще подкрепим инвестиционната програма на новите ни дружества в енергийния сектор и ще се фокусираме върху подобряването на рентабилността на холдинга и разширяването на застрахователния ни бизнес”, коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на Еврохолд България АД. Очаква се сделката да приключи до 31 юли. Дълговото финансиране се осигурява от J.P. Morgan AG със синдикиран заем, който е изцяло потвърден от големите международни банки, които участват в синдиката.   

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ