Фонд на фондовете приключи предварителния подбор за управление на 24 млн. евро

 Фонд на фондовете приключи предварителния подбор за управление на 24 млн. евро

Фонд на фондовете приключи предварителния подбор за управление на 24 млн. евро

Фонд на фондовете приключи успешно етапа на предварителен подбор относно избор на мениджър за управлението на Фонд за рисков капитал (ФРК). Процедурата стартира през май тази година и в определения срок за подаване на документи бяха получени общо четири заявления за участие. След преглед на предоставените документи, както и проверка на декларираните обстоятелства, Фонд на фондовете допусна до следващия етап от процедурата Обединение „Морнингсайд Хил мениджмънт“ ДЗЗД и Обединение „Блек Пийк Венчърс“ ДЗЗД.

Фонд за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 24.1 мил. евро от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Кандидатите ще трябва да осигурят и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите в крайни получатели. Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 750 хил. до 3.5 милиона евро. Цел на финансовия инструмент е да подкрепи МСП през първите пет години след учредяването им, тъй като в този рисков период значителна част от новосъздадените предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление.

Предстои изпращане на покани за подаване на първоначални оферти към продължаващите в процедурата кандидати. След разглеждане на офертите от Фонда на фондовете, ще бъдат определени дати за провеждане на преговори. Целта на Фонд на фондовете е до края на годината процедурата за избор на финансов посредник да бъде финализирана.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ