Нов ръст на депозитите у нас

Нов ръст на депозитите у нас

С 9.1% растат депозитите на неправителствения сектор през ноември 2021-а спрямо същия месец на 2020 г., сочи статистиката на БНБ. По сметка на нефинансови и финансови предприятия – инвестиционни и пенсионни фондове, финансови посредници и застрахователни дружества, домакинства и обслужващите ги нетърговски организации, са блокирани 101.9 млрд. лв. към края на годината, които представляват 79.3% от БВП. От тях депозитите на нефинансовите предприятия са 31.7 млрд. лв. (24.7% от БВП) в края на декември. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 8.5 на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 16.9% на годишна база през декември 2021 г. и достигат 3.6 млрд. лв., които представляват 2.8% от БВП. Депозитите на домакинствата и обслужващите ги нетърговски организации (НТООД) са 66.5 млрд. лв. (51.8% от БВП) в края на декември 2021 година. Те се увеличават 9% спрямо същия месец на 2020 г., съобщават от Централната банка.

[[{"fid":"387688","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":378,"width":567,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Нетните вътрешни активи са 78.4 млрд. лв. в края на годината и бележат ръст с 12.6% спрямо същия месец на 2020 г. Тогава основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 78.6 млрд. лв. и нараства спрямо декември 2020 г. с 11.9 на сто.

Растат и кредитите

През декември 2021 г. вземанията от неправителствения сектор под формата на кредити, репо-сделки, дългови ценни книжа и акции и други капиталови инструменти се увеличават с 8.8%, като достигат 73.4 млрд. лв.

През декември кредитите за неправителствения сектор възлизат 71.1 млрд. лв. и представляват 55.4% от БВП при 70.6 млрд. лв. спрямо месец по-рано, като увеличението на годишна база е с 8.7 на сто (Графика 2). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 216.4 млн. лв., посочват от БНБ. Кредитите на нефинансовите предприятия нарастват с 4.6% на годишна база през декември 2021 г. и достигат 37.2 млрд. лв. (29% от БВП); на домакинства и НТООД те са 28.9 млрд. лв. (22.5% от БВП). Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 13.4%.

На 14.1 млрд. лв. възлизат жилищните кредити към края на годината, като нарастват със 17.6% на годишна база. Потребителските кредити се увеличават с 11.1% до 13.2 млрд. лв. спрямо декември 2020 г.

[[{"fid":"387690","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":378,"width":568,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

Нетните чуждестранни активи са 71.2 млрд. лв. в края на 2021-а при 72.661 млрд. лв. месец по-рано. Те нарастват със 7% в сравнение с декември 2020 г. В края на годината чуждестранните активи се увеличават с 11.3% и достигат 84.8 млрд. лева.

 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ