Пекинската фондова борса ще бъде официално открита в понеделник

Пекинската фондова борса ще бъде официално открита в понеделник

Новосъздадената Пекинска фондова борса ще започне операции на 15 ноември. Първата партида от 81 компании ще могат да търгуват с акции от понеделник, предава Радио Китай. 

Общият брой на допустимите инвеститори ще бъде над 4 милиона, като 112 охранителни фирми вече са получили право на членство. 

Пекинската фондова борса ще обслужва малки и средни предприятия, които се фокусират върху иновациите, ще насърчава прилагането на различни политики и ще допринесе за висококачествения растеж на реалната икономика на Китай.