Спад в оборота от близо 45% отчита БФБ през октомври

Спад в оборота от близо 45% отчита БФБ през октомври

Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за октомври възлиза на 44,35 млн. лв. и бележи спад от 44,18 на сто спрямо предходния месец, когато достигна 79,46 млн. лв., съобщиха от борсата. 

За периода януари-октомври 2021 г. оборотът се увеличава с 36,04 на сто спрямо същия период на 2020 г. Броят сделки на БФБ през октомври е 5912, което спрямо реализираните през септември 7271 сделки представлява спад от 18,69 на сто. Изменението в броя сделки за периода януари-октомври спрямо същия период на миналата година е ръст от 20,04 на сто. 

В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 56,69 на сто (25,12 млн. лв.) е оборотът на сегмент акции Standard, следван от дела на оборота на BaSE Market - 12,91 на сто (5,73 млн. лв.), и този на сегмент Облигации - 11,70 на сто (5,19 млн. лв.). Пазарната капитализация в края на месеца е в размер на 30,25 млрд. лв. или 23,55% от БВП на страната. 

В топ три на най-ликвидните емисии акции на българския капиталов пазар за октомври са: "Доверие Обединен Холдинг" АД (686 сделки), "Алтерко" АД (509 сделки) и "Българска фондова борса" АД (296 сделки). 

Всички борсови индекси на БФБ, с изключение на BGREIT, бележат понижения през октомври. Широките измерители BGTR30 и BGBX40 отчитат спад съответно от 0,42 на сто и 0,52 на сто на месечна база. Индексът на сините чипове SOFIX отбелязва леко понижение от 0,24 на сто на месечна база, а от началото на годината отчита ръст от 30,48 на сто. През октомври единствено секторният BGREIT регистрира ръст от 0,56 на сто спрямо предходния месец. 

В класацията трите най-печеливши компании от основния борсов индекс SOFIX през месеца са "Адванс Терафонд" АДСИЦ, "Софарма" АД и "Еврохолд България" АД, съответно с увеличения от 6,23 на сто, 4,02 на сто и 2,78 на сто. В топ три на губещите компании от SOFIX са "Монбат" АД, "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД и "Доверие Обединен Холдинг" АД, като спадовете при тях са съответно 9,3 на сто, 4,19 на сто и 3,63 на сто. Сред 15-те емисии от SOFIX, осем емисии отчитат повишение през отчетния период, а седем отбелязват спад. 

През октомври с акциите на компаниите, търгувани на пазара за растеж beam ("Биодит" АД, "Син Карс Индъстри" АД и "ИмПулс I" АД), бяха сключени 395 сделки при оборот от 453 000 лв. През месеца на пазар beam бе осъществено IPO-то на "Инфинити Капитал" АД, при което компанията набра капитал в размер на 1,356 млн. лв. През текущия месец броят на сделките на пазар MTF BSE International бяха 388, а оборотът възлезе на 2,960 млн. лв. 

На 1 октомври БФБ информира, че е приела промяна в тарифата за пазар BSE International и измененията влизат в сила от 1 ноември 2021 г. Минималната такса за всяка изпълнена поръчка за акции и съответно за борсово търгувани продукти на пазар BSE International (MTF) за всеки търговски ден се намалява от две евро на едно евро. Целта е пазарът за акции на водещи международни компании да запази възходящата тенденция, която се наблюдава след старта му и да стане още по-привлекателен за българските инвеститори. 

На извънредното общо събрание на акционерите на "БФБ" АД, проведеното на 12 октомври, бе взето решение да се раздаде 6-месечен дивидент на акционерите. Максималната обща сума, която БФБ заделя за изплащането на дивидента, е 3 620 573 лв. или 0,55 лв. на акция. Това е най-големият дивидент в историята на БФБ и той е за първото полугодие на 2021 г. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, или на 26 октомври 2021 г. Изплащането на дивидента се извършва в 60-дневен срок от решението на ОСА (Общо събрание на акционерите - бел. ред.). 

На 12 октомври проведе и четвъртата и последна стратегическа среща от първото издание на beamUp lab. Основната тема в срещата бе за ползите една компания да стане публична. Представен бе опитът на две от най-успешните компании на българския капиталов пазар - Telelink Business Services и СПИДИ. Друг акцент на срещата бе представянето на инвестиционни анализи, изготвени от партньорите от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), на три от компаниите участници в програмата. 

На 13 октомври БФБ награди с грамоти и даде финансов стимул на отлично представилите се на изпитите на КФН за брокери и инвестиционни консултанти - Деян Иванов, Кристияна Савова и Панайот Пощов. В церемонията по награждаването участваха още Мария Филипова - заместник-председател на КФН, Радослава Масларска - председател на БАЛИП, и Петко Кръстев - председател на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Борсата поема разходите за таксите на тримата най-успешно представили се на изпитите и преминали курсовете за брокери и инвестиционни консултанти, организирани от БАЛИП и БАУД. Инициативата е част от дългосрочната образователна програма на Борсата - BSE Advance.

На 27 октомври БФБ обяви, че ще фокусира работата си върху развитие на пазар на деривати, в това число и формирането на клирингова институция за обезпечаване на разплащанията и непрекъсваемостта на този бъдещ пазар. По този начин ще се осигурят по-добри възможности за българските инвеститори и за защита от резки отклонения в пазарните цени. БФБ се отказва от плановете си за придобиване на стратегическо участие в MTF Sofia и ще разглежда други възможности за растеж. 

На проведената на 28 октомври заключителна церемония на БФБ по първото издание на програмата за стимулиране и насърчаване растежа на български компании - beamUp lab, бе обявено влизането на 22 стартъпа и МСП във второто издание на програмата. Новите компании в beamUp lab са предимно от технологичния сектор с основна дейност развитие на софтуер, финтех, агритех, анализ на данни, медия мониторинг, електронна търговия и др. Производството на биопродукти е друга добре представена индустрия в сегашната селекция. 70% от компаниите са преминали успешно поне един рунд на финансиране от рискови инвеститори, като са набрали над 70 млн. лв. до този момент.

На церемонията БФБ и партньорите й отличиха най-добре представилите се компании от beamUp lab vol. 1 в следните шест категории: Super Star за цялостни постижения - ЕnduroSat; Moon for Investors за компания, впечатлила инвеститорите - Software Group; Sun of Community за услуги с важно значение за обществото - еBag; Green Star за зелени иновации - Nasekomo; Favourite Star за любима компания на публиката - Baldaran Spring и beamUp Star за предстоящ дебют на пазар beam на БФБ - Smart Organic.

Борсата награди с едногодишен абонамент за международната инвеститорска платформа Deutsche Bоеrse Venture Network четири компании: ЕnduroSat, еBag, Nasekomo и Softwаre Group. Всички 20 компании получиха сертификат и електронен знак за успешно преминали програмата. 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ