ДДС картата на Европа

ДДС картата на Европа

ДДС картата на Европа

Повече от 170 държави по света, включително всички в Европа, налагат ДДС върху стоки и услуги. Както показва днешната данъчна карта, макар и хармонизирана до известна степен от Европейския съюз, ставките на ДДС варират в различните страни членки, пише Кристина Еначе за The Tax Foundation – неправителствена организация, създадена през 1937 г. в САЩ.

ДДС е данък върху потреблението, начислен върху добавената стойност във всеки производствен етап на стока или услуга. Всеки бизнес по веригата на стойността получава данъчен кредит за вече платения ДДС. Крайният потребител не го прави, което го прави данък върху крайното потребление.

Страните от ЕС с най-високи стандартни ставки на ДДС са: Унгария (27%) и Хърватия, Дания и Швеция (25%). Люксембург налага най-ниската стандартна ставка на ДДС от 17 на сто, следван от Малта (18%) и Кипър, Германия и Румъния (всичките с 19%).

Средната стандартна ставка на ДДС за ЕС е 21% - с шест процентни пункта по-висока от минималната стандартна ставка на ДДС, изисквана от регламента на ЕС .

[[{"fid":"388187","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"link_text":false,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"height":1286,"width":1331,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Като цяло данъците върху потреблението са икономически ефективен начин за увеличаване на данъчните приходи. За да бъдат сведени до минимум икономическите изкривявания се въвежда единна стандартна ставка, която се налага върху цялото крайно потребление с възможно най-малко изключения. Страните от ЕС обаче налагат намалени ставки и освобождават определени стоки и услуги от ДДС.

Една от основните  причини за намалените ставки на ДДС и освободените от ДДС стоки/услуги е насърчаването на справедливостта, тъй като домакинствата с по-ниски доходи са склонни да изразходват по-голям дял от доходите си за стоки и услуги като храна и обществен транспорт. Други причини включват насърчаване на потреблението на „полезни стоки“ (напр. книги), насърчаване на местни услуги (напр. туризъм) и коригиране на външни фактори (напр. чиста енергия). Въпреки това редица примери сочат, че намалените ставки или освобождаване от ДДС не винаги ефективни за постигане на тези цели на политиката и дори могат да бъдат регресивни в някои случаи. Такива намалени ставки и изключения могат да доведат до по-високи административни разходи и такива за съответствие и могат да създадат икономически изкривявания. Скорошно проучване показва, че премахването на намалените ставки на ДДС в страните от ЕС ще позволи на стандартните ставки да паднат под 15 процента. Вместо това Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) препоръчва мерки, които пряко целят увеличаване на реалните доходи на по-бедните домакинства.

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ