10 държави от Дунавския речен басейн ще си сътрудничат по общ европейски проект

10 държави от Дунавския речен басейн ще си сътрудничат по общ европейски проект

10 държави от Дунавския речен басейн ще си сътрудничат по общ европейски проект

Започва траснационално сътрудничество в басейна на р. Дунав по европейски проект на стойност 3,67 млн.евро, наречен "DANUBE FLOODPLAIN", съобщават от Басейнова дирекция "Дунавски район" /БДДР/ в Плевен - водещ партньор от българска страна. 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020" и ще бъде осъществен от 18 партньори и 4 асоциирани стратегически партньори от 10 държави от Дунавския речен басейн - Австрия, България, Хърватска, Чехия, Германия, Унгария, Словакия, Словения, Румъния и Сърбия, предава БТА.

С него се цели намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците й. Работата ще продължи 30 месеца. Началната среща се е състояла в Букурещ, уточниха от дирекцията.

Основната цел е да се подобри трансграничната координация при управление на водите, както и да се проучат възможностите и да се разработи обща методология за намаляване на риска от наводнения чрез използване на алтернативни мерки за възстановяване на заливни зони, като едновременно с това се повишават и ползите за опазване на биоразнообразието.

Изпълнението на дейностите ще допринесат за изграждане на по-устойчива жива мрежа от водни екосистеми, която да осигури допълнителни предимства за местните хора и ще смекчи въздействията от различни човешки дейности в екстремните климатични събития. Проектът ще доведе до по-добро познаване на интегрираното управление на водите в Дунавските страни.

Проектът "DANUBE FLOODPLAIN" се изпълнява в рамките на ИНТЕРРЕГ - програма на Европейския съюз за междурегионално сътрудничество, която помага на регионалните и местните власти в Европа да осъществяват по-добра политика. Чрез целевата Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" се насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване в Дунавския регион. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ