България

Политика

|

Общество

|

Близо 1 милион пълнолетни в трудоспособна възраст у нас не работят

Близо 1 милион пълнолетни в трудоспособна възраст у нас не работят

Българският пазар на труда отбеляза значителен напредък през последното десетилетие. Въпреки пандемията от COVID-19, нивата на заетост нараснаха от под 60% сред 15-64 годишните преди 10 години до 68,5 на сто в края на 2021 г. Въпреки това в България все още има близо 1 милион пълнолетни в трудоспособна възраст, които не работят. Ще са необходими по-нататъшни усилия за подпомагане на тези хора да намерят работа, особено в контекста на застаряването на населението и непрекъснатия недостиг на работна ръка, сочат данните на Агенцията по заетостта.

В този контекст в момента на официално онлайн събитие се представя финален доклад за активиране на неактивното население в България и постигнатите резултати по партньорски проект на Агенция по заетостта, изпълняван съвместно с Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

Докладът е изготвен като част от проект „Реформиране на съществуващите и разработване на нови мерки за активиране на неактивни лица и тяхното включване в пазара на труда в България“, който е съфинансиран от Европейския съюз и се изпълнява в сътрудничество с Европейската комисия чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (REFORM/IM2020/004).

Той предоставя подробен анализ на неактивното и безработно население на България и идентифицира групи хора, които биха се възползвали от мерките и услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта. В допълнение, докладът оценява политиките на България на пазара на труда, за да достигне до неактивните хора и да им помогне да се интегрират в пазара на труда и предлага препоръки за подобрение, предава БТА.

„Целта на проекта е максимално достигане до неактивните и разработване на нови мерки и услуги, търсене на иновативни решения за активна трудова заетост и професионално бъдеще. Въпреки че България исторически е с най-ниското ниво на безработица, регистрираме и значителен недостиг на работна ръка. В този контекст активирането на неактивните е важно, а  модернизацията на услугите ще повиши процентите на заетост сред всички групи от населението“, заяви изпълнителният директор на Агенция по заетостта Смилен Вълов. 

„Изправени сме пред трудни времена, ЕК осъжда силно руското нападение в Украйна. Една от най-важната ни задачи в този контекст е подкрепата на пазара на труда“, каза Марио Нава, генерален директор на главна дирекция „Подкрепа на структурната реформа“ в Европейската комисия.

„Ако се гледа цялостно на пазара на труда в България, от 2014 насам безработицата намалява, особено по отношение на по-възрастното население нивата са сравнително ниски за европейските нива. Истинските две сериозни предизвикателства са участието на младите и младежката безработица, както и участието на пазара на труда на етническите малцинства“, посочи той.  

Нава допълни, че в България 50% от младите хора, които нито работят, нито учат, както и 20% от ромското население, не са обхванати от Агенцията по заетостта, а това са сериозни проценти, предвид посрещането на бежанци и интеграцията им на пазара на труда и в образователната система. По думите му, идеята на ЕС е да се свалят проектите от ниво ЕС на национално ниво и да се направят по-оперативни, така че да работят на място. Целта е да се оказва ефективна подкрепа за повишаване на заетостта. 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ