България

Политика

|

Общество

|

Кои са изключенията за носене на защитни маски от учениците

Кои са изключенията за носене на защитни маски от учениците

Утвърдено е кога ще се допускат изключения за носенето на защитна маска в училище. Това каза образователният министър акад. Николай Денков в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Цончо Ганев, който попита защо хронично болните деца трябва да носят предпазни маски в училище и добави, че от тази мярка са освободени децата със специални образователни потребности.

По думите на Денков, в раздел първи от насоките се посочва, че изключение за носенето на защитна маска за лице се допуска за следните случаи в училище:

  • в училищния двор, при спазването на физическа дистанция от 1,5 метра за децата от предучилищните групи при педагогически ситуации;
  • за учениците от началния етап - от първи до четвърти клас, по време на учебния час;
  • за деца и ученици със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващ това;
  • в часовете по физическо възпитание и спорт.

"В тези насоки се съдържа и прeдложен от министерството на здравеопазването списък със заболявания, при които се препоръчва преминаване към обучение от разстояние в електронна среда поради установен по-висок риск от COVID-19", каза министър Денков.

Той уточни, че предложеният списък е ориентировъчен и не е изчерпателен, и по преценка на лекуващия лекар форма на обучение, различна от дневната, може да бъде препоръчана и на ученици с други заболявания, които не са посочени в списъка.

Образователният министър каза, че в този списък, в раздела "Детска пулмология", е посочено заболяването "Тежка и неконтролирана бронхиална астма", за какъвто случай с ученичка попита Цончо Ганев. Денков обясни, че за конкретния случай директорът на образователната институция трябва да се съобрази със становището на личния или на лекуващия лекар. 

"Нашата грижа, освен присъственото обучение на децата, е и ще бъде и тяхното здраве, като експертна и водеща е ролята на министерството на здравеопазването", каза още министър Денков. 

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ