До 2021 г. ще бъдат закрити всички домове за деца в страната

Manager News

Инициативата „Мисията е възможна“ цели промяна в обществените нагласи към децата от социалните услуги, споделя Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика

- Г-жо Русинова, процесът по деинституционализацията на децата започна през 2009 г. Какви резултати отчитате досега и има ли все още деца в институции?

- Извеждането на децата от институциите е най-успешната реформа в социалната ни система. Процесът започна с пилотни проекти в 8 общини, сред които и Габрово с Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа. За тези 10 години над 7000 деца от цялата страна са изведени от институциите. До 2021 г. предстои поетапно да бъдат закрити всички социални домове, в които към момента има около 660 деца.

- По какви дейности работи министерството в подкрепа на тези деца?

- След извеждането от институциите, децата имат нужда да бъдат приети от обществото. Чрез кампанията „Мисията е възможна“ се стремим да покажем, че в България няма различни деца и трябва да проявяваме толерантност към уязвимите групи в обществото. Подкрепата трябва да бъде не само институционална. Тези деца имат нужда да усещат разбиране от своите връстници, техните родители и цялото общество.

- Как могат да се променят обществените нагласи?

- Преди стартирането на инициативата проведохме социологическо проучване и резултатите доказаха, че хората все още се страхуват от децата, които са различни. Само 5% от българите биха искали да работят като приемни родители, а едва 20% от семействата са склонни да поканят на вечеря в дома си дете с увреждане. Усилията ни в „Мисията е възможна“ са насочени към децата, защото реалната промяна с дългосрочни резултати е възможна, когато се променят нагласите още в ранна детска възраст.

Последната ни инициатива бе открит урок в Габрово под надслов „Влез в света на другия“. Учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ „влязоха в обувките“ на децата с увреждания. С различен вид игри децата разбраха как общуват помежду си и как четат книги хората с увредено зрение, как пресичат пътното платно хората с двигателни увреждания и защо кучето-водач е толкова важно за хората с нарушено зрение. Партньори бяха Националната асоциация на преводачите по жестов език в България, Фондация „Очи на четири лапи“ и Съюза на слепите в България.

 

*******

[[{"fid":"332788","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":853,"width":1280,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа в Габрово е сред добрите примери за извеждането на децата от институциите. В него се полагат 24-часови грижи за 8 деца с тежки увреждания. В същата сграда се помещават два Дневни центъра за деца и младежи с увреждания, в които се предоставят почасови и седмични грижи.

„Мисията е възможна“ е национална кампания на Министерство на труда и социалната политика чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, целяща промяна на обществените нагласи към децата от социалните услуги. Повече за „Мисията е възможна” като кампания и дейности можете да прочетете на https://esf.bg/misiata.

[[{"fid":"332789","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":244,"width":568,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

 

 

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ