България

Политика

|

Общество

|

Над 16 000 деца напуснали училище за година, близо половината от тях заминали в чужбина

Над 16 000 деца напуснали училище за година, близо половината от тях заминали в чужбина

16 400 деца са напуснали общообразователните училища у нас през учебната 2015/2016 година, става от нов обзор на НСИ, посветен на образованието в България Огромна част от тях - 14,3 хил. са отпаднали още в етапа на основното образование, сочат данните НСИ.

Най-необичаното в тази статистика е, че най-много ученици - 7,4 хил., или 45,0%, са напуснали български училища, защото са заминали в чужбина. След тях са тези, които са отпаднали по семейни причини – 5,8 хил., или 35,6%. Тези, които са напуснали поради нежелание да учат, са10,5%.

Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици

Към 1 октомври 2016 г. в страната функционират 1990 училища, или 24 по-малко от миналата година. От тях са 145 начални, 1291 основни, 4 прогимназии, 128 гимназии и 422 средни училища.

Частните училища са 75. Учениците са 605,7 хил., от които 100,5 хил. са записани в училища в селата. 

С 3,3% по-малко са децата, записани в детските градини, през учебната 2016/2017 - 224.4 хил. деца.

За академичната 2016/2017 година за обучение в различните степени на висшето образование са регистрирани 249.9 хиляди. Към 31.12.2016 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 738 лица, от които 503 чужди граждани.

Учителите (вкл. директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2016/2017 г. са 47,9 хил., или с 2,6 хил. повече в сравнение с предходната.  Жените преобладават в учителската професия преобладават жените - те са 85% от общия педагогически състав. 

 

Ключови думи

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ