Над една трета от българите не могат да посрещнат неочаквани разходи

Над една трета от българите не могат да посрещнат неочаквани разходи

Над една трета от българите не могат да посрещнат неочаквани разходи

През 2019 г. в близо една трета от хората в ЕС (32%) не са били в състояние да посрещнат неочаквани финансови разходи като например да отделят средства за болнично лечение, включващо операция, погребение, замяна на автомобил. В България делът на тези хора е над средния за Евросъюза – 36,5 на сто. Това сочат публикувани днес данни на статистическата служба Евростат. 

От своя пик през 2012 г. (40%), способността на хората да се справят с неочаквани разходи се подобри значително. Внезапните ограничителни противоепидемични мерки в цял свят извежда способността за справяне с неочаквани финансови разходи на преден план като фактор от решаващо значение, особено в случай на загуба на доходи. 

[[{"fid":"353377","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":810,"width":1650,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Най-висок дял на хора, които не могат да посрещнат неочаквани финансови разходи, е отчетен сред домакинствата с едно лице: 40% от несемейните лица не са в състояние да посрещнат неочаквани финансови разходи, и по-специално 56% от самотните лица с деца. По-високи дялове са регистрирани за сами жени (43%), отколкото за сами мъже (36%). 

За разлика от тях, най-ниските дялове са регистрирани в домакинства с двама възрастни: 25% не са в състояние да посрещнат неочаквани финансови разходи; 28% от домакинствата с двама възрастни и едно малко дете и 26% от тези семейства с две малки деца.

Сред страните членки най-голям е делът на хора, неспособни да посрещнат изненадващи разходи, в Хърватия, където те са над половината (52%). Следва Латвия (50%), Гърция и Кипър (по 48%), Литва (47%) и Румъния (44%).

Най-нисък е делът в Малта – 15 на сто. След нея се нареждат Люксембург, Австрия и Швеция, в които само една пета от населението (по данни от 2018 г.) не може да се справи с неочаквани разноски.  

[[{"fid":"353378","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":870,"width":1650,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ