Студентските съвети искат удължаване на летния семестър с 30 дни

Студентските съвети искат удължаване на летния семестър с 30 дни

Студентските съвети искат удължаване на летния семестър с 30 дни

Без учебни занятия и изпити във висшите училища до 13 май, удължаване на летния семестър с 30 дни, онлайн кандидатстудентски и държавни изпити, както и намален наполовина наем за общежития за април и май за всички студенти, които считано от началото на този месец не ги обитават. Tова са само някои от общо 16 искания на Националното представителство на студентските съвети, изпратени до Министерството на образованието и до висшите учебни заведения у нас. 

Студентските съвети настояват още да бъде удължена забраната за масови събития във висшите училища до края на летния семестър, да има контрол върху редовното провеждане на неприсъствените учебни занятия, да се определи механизъм за обучение на студентите, които не могат да преминат в дистанционна форма, а по отношение на стипендиите искането е те да бъдат изплатени навременно до 5 май.

От Националното представителство на студентските съвети искат също стажовете да бъдат изпълнени по преценка на съответната катедра, както и да бъде удължен срокът за плащане на наеми за общежития с не по-малко от 60 календарни дни за всеки месец в периода на извънредното положение, считано от 13 март.

Сред другите искания на студентите са във висшите училища, общежитията и работните помещения да бъдат предприети действия за постоянна дезинфекция до края на май, а учебните заведения да открият телефон за връзка със студенти, които имат въпроси относно обучение, изпити и общежития. 

Ето и 16-те искания на Националното представителство на студентските съвети: 

 1. Да се удължи срокът за преустановяване на присъствените учебни занятия до 13. май 2020 г. ;
 2. Да се удължи срокът за преустановяване на всички масови мероприятия и събития, провеждани във висшите училища до края летния семестър на учебната 2019/2020 ;
 3. Да се удължи срокът на забраната за влизане в студентските общежития на съответните висши училища от външни лица и студенти на други университети, освен служебни лица, свързани с поддръжка и охрана на общежитията до края на извънредното положение;
 4. Да се отменят всички изпити в сградите на висшите училища до 13. май 2020 г. включително;
 5. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да осъществяват контрол за редовното провеждане на неприсъствени учебни занятия. Студентските съвети да сигнализират ръководствата на съответните висши училища в случай на постъпил сигнал от студенти, свързан с непровеждане на занятие от страна на преподавател;
 6. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да проведат разговори от спешен характер с цел да се определи механизъм за обучение в специалностите и дисциплините, които не могат да преминат в дистанционна форма на обучение поради практическата им насоченост;
 7. Да се осъществи работещ механизъм за провеждане на онлайн изпити, в т.ч. - кандидатстудентски изпити, защити на дипломни работи, държавни изпити и пр.;
 8. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да класират студентите за стипендии по ПМС №90 и да осигурят навременни преводи до 5.май 2020 година;
 9. Стажовете да бъдат изпълнени по преценка на съответната катедра, като се предостави възможност за провеждане на практико-приложни задачи. В рамките на стажа да бъдат спазени всички противоепидемични мерки и да бъдат предоставени лични предпазни средства на всеки стажант;
 10. Да бъде удължен срокът за плащане на наеми за общежития с не по-малко от 60 календарни дни за всеки месец в периода на извънредно положение, считано от 13. март 2020 г.;
 11. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да проведат разговори със звената, обслужващи студентските столове и общежития на съответните висши училища като изискват да не се заплащат консумативи и да се заплаща 50 % от наема за м. април и м. май за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които от 01. април не обитават общежитието;
 12. ,,Студентски столове и общежития“ ЕАД да предприеме мерки за намаляване 50% наема за м. април и м. май за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които считано от 01. април 2020 г. не обитават общежитието;
 13. Във висшите училища, студентските общежития и работните помещения да бъдат предприети действия за постоянна дезинфекция до края на м. май, в т. ч. - филтър, дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена;
 14. Ръководствата на висшите училища и студентските съвети да стартират разговори за удължаване на летния семестър с 30 календарни дни;
 15. Ръководствата на висшите училища и студентските съвети да съдействат с набирането на доброволци, които да се включат в дейностите, свързани с борбата с Covid-19;
 16. Висшите училища да открият телефон за връзка със студенти, за да се дава отговор на постъпили въпроси, свързани с обучение, изпити и общежития. 
Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ