Насред дигиталната ера 1/4 от българите никога не са използвали интернет

Насред дигиталната ера 1/4 от българите никога не са използвали интернет

Насред дигиталната ера 1/4 от българите никога не са използвали интернет

Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България повече от една четвърт (26,7%) от хората никога не са използвали интернет, сочи проучване на Националния статистически институт (НСИ).

През 2018 г. 72,1% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4,8 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 71.5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет е Югозападният район (75,3%), а след него се нареждат Североизточният и Южният централен район, съответно със 73,9 и 73,7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 70 и 68,5% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 65,2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 89,5% от тях имат достъп до интернет при 66,4% за домакинствата без деца.

През 2018 г. 63,6% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, а всеки втори българин (50,3%) се възползва от ресурсите на глобалната мрежа по няколко пъти на ден.

Най-активни потребители на интернет са младите хора на възраст между 16 и 24 години, като 92,2% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. С увеличаването на възрастта намаляват желанието и необходимостта от присъствие в глобалната мрежа и 17,8% от лицата на възраст между 65 и 74 години сърфират редовно.

Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 64,9 и 62,4%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – 89,6% от лицата с висше образование и 37,7% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

Трудовият статус също се отразява върху активността на населението в глобалната мрежа. Най-често я използват учащите се (незаети), 98,6% от които сърфират редовно, а при работещите (наети и самостоятелно заети) относителният дял е 80,8%. Почти половината безработни (45,1%) също използват редовно интернет.

Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет е мобилният телефон (вкл. смартфон), който се използва от 56,6% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години. Употребата на настолен компютър бележи спад и през 2018 г. 27,5% от лицата са го използвали за сърфиране в интернет.

Лицата най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация и забавление, като 53,9% провеждат телефонни или видеоразговори по интернет (чрез използване на приложения като Viber, WhatsApp, Skype, Facetime), а 51,4% участват в социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и др.).

Почти еднакъв е делът на използвалите глобалната мрежа за намиране на информация за стоки или услуги (43%) и на тези, които са изпращали/получавали е-поща (40%). Всеки трети на възраст между 16 и 74 години (31,2%) слуша музика онлайн, а 24,7% търсят информация, свързана със здравето.

Най-малко са използвали интернет, за да си запишат час при лекар чрез уебсайт или приложение – 3,5%.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ