Актуализацията на Бюджет 2020 мина през бюджетната комисия, следобед влиза в пленарна зала

Актуализацията на Бюджет 2020 мина през бюджетната комисия, следобед влиза в пленарна зала

Актуализацията на Бюджет 2020 мина през бюджетната комисия, следобед влиза в пленарна зала

Бюджетна комисия прие на първо четене актуализацията на бюджета за 2020 година с 13 гласа "за", 6 "против" и 1 "въздържал се". Предстои актуализацията да бъде разгледана от пленарна зала след 14.00 ч.

Законопроектът предвижда увеличаване на лимита за поемане на нов държавен дълг от 2, 2 млрд. лв. на 10 млрд. лв. Измененията предвиждат Министерският съвет може да издава държавни гаранции по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до 700 млн. лв. или тяхната валутна равностойност при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Със Закона за държавния бюджет се предлагат и изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Там трябва да бъде отразена мярката 60/40, с която се цели запазване на работните места в страната. За обезпечаване на необходимия ресурс по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за фонд „Безработица“ се предлага увеличаване на трансфера от държавния бюджет за бюджета на ДОО в размер на 1,43 млрд. лв., в т.ч. 1 млрд. лв. за допълнителни разходи и 430 млн. лв. за компенсиране на очаквано неизпълнение на приходите по бюджета на ДОО.

С промените по приходите и разходите се променя и салдото по държавния бюджет като се предлага то да бъде дефицит в размер на 3,45 млрд. лв. /2,9 на сто от прогнозния БВП/. С тези разчети се променя и прогнозното салдо по консолидираната фискална програма за 2020 г., като се предвижда дефицит в размер на 3,51 млрд. лв. /3 процента от прогнозния БВП/. Предлага се също промяна на дълговите ограничения - за поемане на нов държавен дълг и възможност за издаване на нови държавни гаранции, с което се цели осигуряването на финансиране на дефицита, както и обезпечаване на буфер в случай на по-негативен сценарий от заложения. 

По време на изказванията, министърът на финансите се обяви за по-удачна стратегията преди да се наложи зануляване на фискалния резерв, да се поддържат достатъчно фискални буфери, за да може във всяка непредвидена ситуация, държавата да продължи да функционира.

„В контекста на предлаганото увеличаване на дефицита - 3,5 млрд.лв., и осигуряването на допълнителен капитал за ББР - 700 000 000 лв., което общо възлиза на 4,2 млрд.лв., както и за гарантиране на достатъчно ликвидни фискални буфери в случай на по-негативен от очаквания сценарий, се предлага увеличаването на лимита за поемане на нов държавен дълг на 10 млрд. лв.“,  обясни пред депутатите финансовият министър Владислав Горанов.

По думите му, необходимостта от актуализация на републиканския бюджет произтича от очертаващата се невъзможност да бъдат спазени заложените параметри с разчетите по ЗБДОО за 2020 г., поради очаквано неизпълнение на приходите и необходимостта от извършването на допълнителни разходи за 2020 г.

„Чуха се думи за "празен чек", няма нищо празно в този чек, защото в момента, в който средствата постъпят в сметките на Фискалния резерв, те могат да напуснат Фискалния резерв само по три причини: за погасяване на дълг, за операции, свързани с финансиране, в смисъл придобиване на дялове и акции, както е случаят с увеличението капитала на Българската банка за развитие и за разходи. Всеки един от тези аспекти е предварително нормативно определен“, уточни Владислав Горанов. 

„Вие не пипате фискалния резерв от 5 млрд. лева, никаква част от него, а предлагате да отидем само на държавен дълг от 10 млрд. По каква причина? Каква е причината да не се пипа фискалният резерв? Числата имат вид на числа, които са подхвърлени на основата на някаква да приемем експертна оценка. Зад тези числа няма абсолютно никакви отчети - как сте сметнали колко ще намалее потреблението, как сте сметнали, че безработицата ще се увеличи само с 2%, как сте сметнали, че растежът ще бъде минус 3%“, попита Румен Гечев от левицата по време на дебатите в бюджетната комисия по актуализацията на бюджета. По думите му тази мярката 60/40 няма да сработи и управляващите ще поискат да я променят.

Йордан Цонев от ДПС коментира, че е непрофесионално да се говори за 10 млрд. лева нов дълг, защото се предлага да се увеличи досегашният таван от 2,2 на 10 млрд. лева, т.е. със 7,8 млрд. лева. „Ние ще подкрепим така предложеното изменение на държавния бюджет. В условия на тази криза ние отказваме да бъдем несъпричастни с останалите институции. Единственото нещо, по което можем да спорим с кабинета, но и то е под условие, е дали тези стъпки са достатъчни“, заяви депутатът от ДПС.

„С тази актуализация се дава сигнал за комфорт. Ако тези параметри с времето се окажат прекалено консервативни, сме тук, за да ги променим. В този закон има възможност за сериозен ликвиден буфер, който ще даде на правителството възможност за гъвкавост, да може да реагира, ако е необходимо, за часове. Не приемам да съберем трохичките по джобовете си, да ги изхарчим днес, и, когато после имаме нужда от пари, да тръгнем да ги търсим неизвестно откъде и на каква цена“, подкрепи предложението на правителството председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова /ГЕРБ/

„Обединени патриоти“ застанаха зад предложената актуализация на бюджета. „Наясно сме, че трябва да подкрепяме почти всички промени в бюджета, защото правителството има достъп до пълната информация за средствата, които влизат и излизат. Десетте милиарда, които МС иска днес да гласуваме - трябва да има буфер, на много хора ще дойде ред да се помага, дори след два месеца да свърши епидемията, икономиката ще се възстановява поне шест месеца след това“, посочи Александър Сабанов.

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ