Либерален режим за спорната Наредба 18 и бонуси за ползване на регистриран в НАП софтуер

Либерален режим за спорната Наредба 18 и бонуси за ползване на регистриран в НАП софтуер

Либерален режим за спорната Наредба 18 и бонуси за ползване на регистриран в НАП софтуер

Използването на регистриран в НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) ще бъде доброволно и по избор на търговците, а няма да бъде задължително. Това решиха депутатите като приеха на първо четене промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които бяха подкрепени от 89 народни представители, 10 "против" и 12 "въздържали се". 

Влизането на промените в Наредба Н-18 беше отлагано няколко пъти заради възраженията на бизнеса. Същевременно много търговци приведоха използваните от тях софтуери в съответствие с изискването, и премахването на възможността за използване на такъв софтуер би обезмислило разходите и усилията, вложени от тях. Именно затова остава използването на специфичния софтуер като доброволна мярка, като за тези търговци ще има и облекчения, които гласят при първо нарушение за неиздаване на касова бележка да не се запечатва на търговският обект, по-бързо ще се връща и ДДС, както и ускорена амортизация в рамките на една година на софтуера, компютрите, принтерите и др. свързани устройства с него, информира "24 часа". 

Със законопроекта се въвеждат редица данъчни промени, една от която предвижда регистрираните по ДДС търговци да могат да декларират и плащат данъка само в една държава от ЕС, без значение къде е дължим налогът.

Ще се въведе и нов режим за дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да се прилага за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаващи левовата равностойност на 150 евро. Изклключение са акцизните стоки като алкохол и цигари, за които няма праг. При отложено плащане на ДДС и акциз пратките задължително да се декларират пред митниците, заедно с разрешението за отложено плащане, предвиждат още промените. 

В преходните и заключителни разпоредби се правят и промени в други закони. Въвежда се нов режим за данъчните складове и за възстановяване на платения акциз за етилов алкохол, който да се използва при производството на лекарства, както и за дезинфекция. Плащащите акциз ще разполагат с виртуална сметка, която трябва да е активна от 2022 г. НАП и митническите органи ще могат да проследяват движението на горивата от данъчния склад до крайния потребител, съответно и да удостоверяват произхода му и дали са платени косвените данъци по него, предвиждат други законови поправки. 

В Закона за корпоративното подоходно облагане е предвидена промяна, гласяща данъчните облекчения за производствена дейност в общини с висока безработица, да се удължат и след 31 декември т.г.

Променя се и крайната дата за деклариране на годишния корпоративен данък до 15 ноември. Авансовата вноска за декември и за третото тримесечие ще се внася до 1 декември.

Данъчно облекчение за хората, който правят ремонт в дома си, ако обозначат кой е извършвал ремонта и какви пари е струвала ремонтната дейност, предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица. Гражданите може да спестят до 200 лв. от дължимите за година данъци, но ще може да се използва само за ремонт на собствени жилища в страната, които не са част от активите на фирма или едноличен търговец, гласят част от изискванията. 

С други законови промени се въвеждат нови разпоредби за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, вътрешни дистанционни продажби и доставки, улеснявани от лице, което управлява екетронен интерфейс. Съществуващият праг от 10 хил. евро за доставки на далекосъобщителни услуги, нан услуги за радио - и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път ще се прилага и за доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение друга държава членка, по който получатели са данъчно незадължени лица. Прагът от 10 хил. евро, без данъка върху добавената стойност, ще е общ за всички извършени доставки на посочените услуги и стоки от доставчик, който е установен, само на теритоята на една държава членка. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ