Ето как хората на първа линия срещу COVID-19 ще ползват ваучерите за туризъм

Ето как хората на първа линия срещу COVID-19 ще ползват ваучерите за туризъм

Ето как хората на първа линия срещу COVID-19 ще ползват ваучерите за туризъм

Министерският съвет постанови как ще се използват ваучерите за туризъм, които държавата ще отпусне на хората, ангажирани на първа линия в борбата с COVID-19. Помощта ще се предоставя за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. за не по-малко от 7 нощувки в обекти или категоризирани или регистрирани места за настаняване, като ще се изплаща авансово в 14-дневен срок преди ползването й въз основа на издадената заповед. 

От нея ще могат да се възползват лекари, медицински и немедицински специалисти, специализанти и други, извършващи помощни дейности в лечебните заведения за болнична помощ, служители на регионалните здравни инспекции, центровете за Спешна медицинска помощ и Националния център по заразни и паразитни болести, служители на районните здравноосигурителни каси, командировани в регионалните здравни инспекции, служители от системата на Министерството на труда и социалната политика и от системата на Министерството на вътрешните работи и от Националното ТОЛ управление, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19. 

Средствата за помощта ще се изплащат чрез бюджетите на пет министерства - тези на здравеопазването, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството и на отбраната. Помощта не се включва в облагаемия доход на лицето и за нея не се дължат данъци и задължителни осигурителни вноски. 

Помощта за туристически услуги може да се ползва от изброените групи лица еднократно в срок до 30 ноември 2021 г.

Отпускането й ще допринесе, от една страна, за възстановяване на силите на хората, работещи на първа линия в борбата с COVID- 19, а от друга - до създаване на заетост и реализиране на приходи в обектите и категоризираните или регистрирани места за настаняване, което би подпомогнало обектите от туристическия бизнес - безспорно един от най-засегнатите от световната пандемия, предизвикана от COVID-19, се казва в решението на Министерския съвет. 

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ