Глобите за неспазване на карантината остават и след края на извънредното положение

Глобите за неспазване на карантината остават и след края на извънредното положение

Глобите за неспазване на карантината остават и след края на извънредното положение

Глобите за неспазване на карантината и за нарушаване на противоепидемичните мерки остават и след края на извънредното положение. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на текстове от измененията в Закона за здравето. 

Санкцията за нарушителите е глоба от 300 до 1000 лева, а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лева. Лице, болно от заразна болест, както и заразоносител, което откаже или не изпълнява задължителната изолация и/или лечение, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв. 

Контактно лице на болен от заразна болест, както и лице, което е влязло на територията на страната от други държави, което откаже или не изпълнява задължителната карантина, ще се наказва с глоба в размер на 5000 лв., записаха още депутатите.

При епидемично разпространение на заразни болести министърът на здравеопазването ще има право да въвежда временни противоепидемични мерки по предложение на главния държавен здравен инспектор както за отделна област, така и за територията на цялата страна. Те, обаче, не могат да включват забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави и временно ограничаване придвижването им на територията на страната. 

Заповедите на министъра на здравеопазването и на директора на съответната регионална здравна инспекция за въвеждане на противоепидемични мерки ще подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ