Изплащат вторите пенсии по три начина

Изплащат вторите пенсии по три начина

Изплащат вторите пенсии по три начина

Държавата вече има готова концепция за втората пенсия. Предлагат се три варианта - плащане на пожизнена пенсия, на разсрочена или на еднократно теглене на парите от партидата. Последното обаче важи само при прекалено ниска натрупана сума по партидата. Това гласят предложения за законодателни промени в Кодекса за социално осигуряване, съобщи социалният министър Бисер Петков, информира БТА.


Пожизнени пенсии ще могат да получават осигурени, чиято втора пенсия би била не по-малка от 15% от минималната, действащата към момента на отпускането. 


„Натрупванията по партидите на осигурените, особено от първата кохорта бъдещи пенсионери, които са на възраст от 55 до 59 години, средно в момента са около 4075 лева, са отправна точка за определяне на прага на същественост“, коментира социалният министър Бисер Петков.


Очакванията са, че хора, които са се осигурявали за този вече 20 годишен период на осигурителен доход над средния за страната, ще имат това право за пожизнена пенсия за старост. Първи с втора пенсия ще бъдат хората, които през 2021 г. ще навършат 61 г. и 8 месеца. Те са събрали средно 4075 лв. 


Законовите текстове дават на пенсионните дружества да предлагат пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. В рамките на този период плащането ще продължи в случай, че пенсионерът почине, но ще бъде насочено към неговите наследници, които ще го получават. Предвижда се, ако лицето получава пожизнена пенсия без гарантиран период на изплащане, то при смърт на пенсионера, плащането да се преустановява. 


Има възможност и допълнителната пожизнена пенсия за старост да включва и разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст - да се започне с разсрочено и после да се мине към пожизнено плащане до края на живота на пенсионера. Разсрочени тегления могат да изберат хората, чиито пари не стигат за пожизнена, но са над трикратния размер на минималната пенсия. Те ще могат да избират в какъв срок и в какъв размер ще получават средствата, натрупани по индивидуалната партида. Ограничението е, че размерът не трябва да бъде по-малък от 15% от минималната пенсия и не по-голям от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Когато натрупаните средства по партида са по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, те ще се изплащат еднократно.


Предвижда се за изплащане на отпуснатите пожизнени пенсии да се създаде Фонд за изплащане на пожизнени пенсии, който се създава като обособено имущество и се води в лева. Този фонд се създава при определяне на първата пожизнена пенсия от дружеството и се формира от прехвърлените средства от индивидуалните партиди на лицата, на които е определен този вид пенсии, от прехвърлени средства от резерва за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии, когато има недостиг на средства в него, и от дохода на инвестирането на средствата, като се предвижда по-консервативен режим на инвестирането им.


По отношение на гаранциите, в работната група е предложено да се гарантира размерът на допълнителната пожизнена пенсия, изчислена на база на сумата на брутния размер на вноските, постъпили в индивидуалната партида. Ако към момента на пенсиониране има ситуация, в която натрупаните средства по индивидуалната партида са по-малко от сумата на брутния размер на всички постъпили осигурителни вноски - това , което реално е удържано на човек, за да бъде насочен към УПФ, дружеството гарантира този размер. Най-малко брутния размер от вноските ще бъде гарантиран, на база на тази сума се изчислява гарантиран размер на пожизнената пенсия.


При желание на осигуреното лице, пенсионноосигурителните дружества могат да гарантират размера на първата допълнителна пожизнена пенсия за старост, изчислена на база на натрупаната партида. Първият размер на пенсията може да се гарантира, като начинът , по който точно се гарантира ще бъде разписан в наредба. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ