Парламентът одобри на първо четене бюджета на НЗОК за 2022 г.

Парламентът одобри на първо четене бюджета на НЗОК за 2022 г.

Парламентът одобри на първо четене бюджета на НЗОК за 2022 г.

Със 129 гласа "за", 90 "против" и без "въздържал се" парламентът одобри на първо четене бюджета на НЗОК за тази година. Проектът беше подкрепен от "Продължаваме Промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България". "Против" гласуваха ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане", предава БТА.

В бюджета на НЗОК за 2022 година се предвиждат 604,4 млн. лв. повече за разходи и трансфери (общо) в сравнение с 2021 г.. Той е подготвен при действащата задължителна здравноосигурителна вноска от осем на сто. Предвидено е балансирано бюджетно салдо, посочва вносителят - Министерският съвет. 

Според разчетите се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 6 050, 7 млн.лв., или с 604,4 млн.лв. повече от 2021 г. 

Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 5 802,5 млн. лв. или с 697,1 млн. лв. повече от 2021 г. 

От здравноосигурителни вноски сe очаква да постъпят 3 760,0 млн. лв. или 433,9 млн. лв. повече от 2021 г., и от трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет 2 043,3 млн. лв., или с 263,2 млн. лв. повече от трансфера за 2021 г. 

При приходите от здравноосигурителни вноски са отчетени ефектите от увеличаване от 1 април т.г. на размера на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв.; на размера на максималния осигурителен доход от 3000 лв. на 3 400 лв. и др. 

От неданъчни приходи - глоби, санкции и наказателни лихви за 2022 г. е предвидено да постъпят 23,2 млн. лв., което е с 2,7 млн. лв. повече в сравнение с 2021 г. 

Предвидени са трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им от 6,6 млн.лв . За дейности за здравно неосигурени лица - 8,8 млн. лв.; за лечение на деца до 18 годишна възраст и на лица над 18 годишна възраст - 37,2 млн. лв., .За медицински изделия, помощни средства, приспособления за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 38 млн. лв.. Общо за 2022 г. са предвидени 106,6 млн. лв. - с 23,2 млн. лв. повече в сравнение с миналата година. 

В проектобюджета на Здравната каса са заложени разходи и трансфери от 6 050,7 млн. лв. От тях за текущи разходи се предлагат в размер на 5 871,7 млн. лв., като тази сума е по-голяма с 583,5 млн. лв. от 2021 г.

За първична извънболнична медицинска помощ се предвиждат 363,7 млн. лв. или с 95 млн. лв. повече от 2021 г. . За специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл.за комплексно диспансерно наблюдение) 380,2 млн. лв., или с 95 млн. лв. повече от м.г.

За дентална помощ се предвижда да бъдат заделени 239,7 млн. лв., което е с 24,3 млн. лв. повече от 2021 г.; за медико-диагностична дейност 207,3 млн. лв., или с 90 млн. лв. повече от 2021 г. 

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания,при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 1 510,4 млн. лв., или със 153,4 млн. лв. 

За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ са предвидени 116 млн. лв. 

В бюджета на НЗОК за тази година са предложени разходи за персонал в размер на 56,2 млн. лв., което е с 0,2 млн.лв повече от миналата година. За издръжката на административните дейности по здравното осигуряване за 2022 г. се предлага да се изразходва сумата 30,6 млн. лв. 

За 2022 г. плащанията за сметка на средствата от трансфера на Министерството на здравеопазването, съгласно закона, са в размер 106,6 млн. лв., т.е. с 23,2 млн. лв. повече в сравнение с 2021 г. 

За резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, са предвидени 174 млн. лв. или с 20,9 млн. лв. повече от 2021 г.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ