Парламентарна подкомисия ще наблюдава КЕВР

Парламентарна подкомисия ще наблюдава КЕВР

Парламентарна подкомисия ще наблюдава КЕВР

Специална постоянна парламентарна подкомисия ще следи дейността на КЕВР. Това стана ясно при окончателното гласуване на текстове от проекта за Правилник за организацията и дейността на парламента. окончателният брой на постоянните парламентарни комисии става 22 след като бе решено още една от тях да се раздели на две отделни - на комисия по образованието и науката, и комисия по въпросите на децата младежта и спорта, въпреки че първоначалният проект предвиждаше те да се слеят. Припомняме, че в предишния парламент постоянните комисии бяха 23. 

В същото време се създават 8 подкомисии. Подкомисията за КЕВР ще бъде към енергийната комисия заедно с подкомисия за зелени политики и климат. 

Към бюджетната комисия ще има подкомисия за контрол на публичните средства, а към комисията по въпросите на ЕС - подкомисия за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове. 

Към комисията по икономическа политика се създава подкомисия по туризъм и подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите. 

Към правната комисия ще има две подкомисии - за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, и за наблюдение и анализ на законодателството.

Ето и списъка на постоянните комисии в 46-ия парламент:

 1. Комисия по бюджет и финанси
 2. Комисия по конституционни и правни въпроси
 3. Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм
 4. Комисия по енергетика и климат
 5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
 6. Комисия по външна политика
 7. Комисия по въпросите на ЕС
 8. Комисия по отбрана
 9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
 10. Комисия за контрол на службите за сигурност и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
 11. Комисия по земеделието, храните и горите
 12. Комисия по труда, социалната и демографската политика
 13. Комисия по образованието и науката
 14. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
 15. Комисия по здравеопазването
 16. Комисия по околната среда и водите
 17. Комисия по транспорт и съобщения
 18. Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии
 19. Комисия по културата и медиите
 20. Комисия за прякото участие на гражданите и за взаимодействието с гражданското общество
 21. Комисия по вероизповеданията, правата на човека и жалбите на гражданите
 22. Комисия по политиките за българите извън страната

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ