Законът за авторското право бе приет на първо четене

Законът за авторското право бе приет на първо четене

Законът за авторското право бе приет на първо четене

Законът за авторското право бе приет от депутатите днес на първо четене с 116 гласа „за“ и 31 „въздържал се“.

С новите промени в закона се създава нормативна уредба за колективно управление на авторските права с цел по-добро управление, прозрачност и отчетност. Те се налагат от директива на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за колективното управление на авторското право и сродните му права. 

Определят се и изискванията за получаване на лиценз за използване на музикални произведения онлайн.

Регламентират се правомощията на министъра на културата при осъществяването на контрола върху дейността по колективно управление, свързана с регистрацията на организациите и дружествата и контрол върху дейността им. Колективното управление на права вече ще може да се извършва и от независими дружества за управление на права, получили регистрация в Министерството на културата. Настоящите тарифи, които авторите плащат, както и организаците, които защитават правата им, се запазват.

Предвиден е 6-месечен период, в който регистрираните организации да приведат уставите си в съответствие с новия закон. 

С промените в законодателството се въвежда директива, приета от ЕП и Съвета на ЕС за колективното управление на авторското право и сродните му права, както и за лицензиране на правата върху произведения за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар. България е изпуснала крайния срок за въвеждане на директивата - 10 април 2014 година, поради което срещу страната ни е образувана процедура. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ