Пандемията засегнала различно заетостта при мъже и жени в Еврозоната

Пандемията засегнала различно заетостта при мъже и жени в Еврозоната

Пандемията засегнала различно заетостта при мъже и жени в Еврозоната

Факт е, че пандемията намали работната сила и увеличи безработицата. Това се потвърждава от наличните данни до четвъртото тримесечие на 2020 г. Тази очевидност обаче включва нюанс: развитието на безработицата е било неравномерно във времето, ако се анализира по пол. 

Пандемията се оказа по-трудна за заетостта на жените в Еврозоната по време на първата вълна на Сovid-19 до второто тримесечие на 2020 г., но възстановяването й между юни и декември беше по-бързо от това на мъжката безработица. Изводът е от анализ на икономистите Васко Ботелио и Педро Невес, включен в икономическия бюлетин на Европейската централна банка (ЕЦБ), който проследява въздействието на здравната криза върху заетостта по пол, пише eleconomista.es

Според авторите, през четвъртото тримесечие на 2020 г. в Еврозоната е имало 3,1 милиона по-малко работници, отколкото през същия период през 2019 г. От общо около 1,9 милиона от безработните са мъже и около 1,2 милиона са жени, така че мъжете регистрират спад на заетостта с 2,2%, а жените с 1,5%. 

През същия период (последното тримесечие на годината) безработицата се е увеличила с 0,9 милиона души, от които 495 000 са мъже и 388 000 жени. Общо се наблюдава 8% увеличение на безработицата при мъжете и 6,6% нарастване на безработицата при жените между края на 2019 г. и края на 2020 г. 

Процентното увеличение на безработицата достигна своя връх през третото тримесечие на 2020 г., съответно 10,5% за мъжете и 12,8% за жените. Но, авторите на статията посочват, че през четвъртото тримесечие на 2020 г. броят на безработните жени е намалял повече от броя на безработните мъже. 

По сектори загубите на работни места бяха съсредоточени в секторите търговия на едро и транспорт за мъжете, а при жените - в отдиха и личните услуги. 

И двата пола са се възползвали значително от ERTE и подобни инструменти в Европейския съюз (ЕС) и по подобен начин: 49,4% от служителите по тази формула през последното тримесечие на 2020 г. са жени и 50,6% мъже. 

По отношение на спада в средните отработени часове, Васко Ботелио и Педро Невес посочват, че това е малко по-силно изразено при мъжете, отколкото при жените. 

Жените наистина претърпяха по-силен спад в заетостта на непълен работен ден и в броя на постоянните работни места в сравнение с мъжете, докато те се сблъскаха с по-рязък спад в заетостта на пълен работен ден и временната заетост, както и с по-голям ръст на работещите на непълно работно време, обобщават те.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ