Децата в Европа през 2020-та - бедност, безпокойство, разделение

Децата в Европа през 2020-та - бедност, безпокойство, разделение

Децата в Европа през 2020-та - бедност, безпокойство, разделение

Пандемията COVID-19 е оказала драматично влияние върху живота и правата на децата в цяла Европа, показва нов доклад на Eurochild, обобщаващ информация от 25 държави, събрана през август-септември 2020 г. От проблемите на психичното здраве и домашното насилие до образованието и дигиталните разделения, децата в Европа плащат висока цена. И все пак, всеобхватна реакция и конкретни мерки могат да помогнат за ефективното справяне с тези предизвикателства, показват препоръките от доклада по държави. Нещо повече: поставяйки децата в основата на своето възстановяване, Европа може да се възстанови по-добре и по-силно, казват авторите на доклада

През 2020 г. децата в Европа са били в повишен риск от бедност поради COVID-19, като все повече се е увеличавал броят на родителите, които вече не могат да се грижат за семейството си както преди поради понижаване на заплатите или безработица.

В някои страни като Гърция, Унгария, Румъния и Словакия броят на децата в алтернативни грижи се е увеличил с цели 30%.

Нарасват и случаите на деца, изложени на домашно насилие и проблеми с психичното здраве на целия континент. Причините са комплексни - комбинация от финансови проблеми, несигурност за бъдещето и будят специфични опасения, засягащи България, Дания, Англия, Естония, Финландия, Франция, Латвия, Румъния, Словения и Португалия, се посочва в доклада на Eurochild. 

"Сред основните предизвикателства, които са драстично увеличени на целия континент, нашите членове са изтъкнали проблеми, свързани с бедността, включително липса на храна, домашно насилие, проблеми с психичното здраве, както и образователно и дигитално разделение, но нашата задача е и да надградим констатациите и да предложим специфични мерки за конкретни и трайни отговори на тези предизвикателства", посочва генералният секретар на Eurochild Жана Хейнсуърт. 

Сред наблюдаваните 25 държави докладът констатира, че днес само 7 са насочили политически инструменти за борба с детската бедност, докато 6 имат определени мерки, а 8 държави имат недостатъчна подкрепа.

Докладът също споделя добри практики и призиви за действия и изброява 6 приоритетни на европейско и национално ниво:

  • Определяне на национални цели за намаляване на детската бедност и поставяне на децата в основата на плановете за възстановяване
  • Създаване на европейска гаранция за деца
  • Насърчаване на мултидисциплинарен подход за справяне с детската бедност
  • Поддържане, укрепване и разширяване на инвестициите в реформи за деинституционализация
  • По-добро разпределяне на наличните ресурси за финансиране от ЕС за достигане до деца в нужда
  • Признаване на децата като равнопоставени партньори и даване на възможност за участие

"Правата на децата трябва да се вземат предвид при определяне на политики, когато се възстановяваме след кризата, и е изключително важно възстановяването да включва перспективата на децата. Време е да се гарантира, че плановете за възстановяване няма да са краткосрочни, че те ще се съсредоточат върху благосъстоянието на обществото, а не само върху икономиката, и че няма да пренебрегнат децата", заяви президентът на Eurochild Н. Пр. Мари-Луиз Колейро Прека. 

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ