Бизнес климатът се подобрява

Бизнес климатът се подобрява

Бизнес климатът се подобрява

Стопанската конюнктура в страната се подобрява. Бизнес климатът през октомври се покачва с един пункт в сравнение с предходния месец, което се дължи на положителни тенденции в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Това показват данни от бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в промишлеността нараства с 2,3 пункта спрямо септември в резултат на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и в очакванията им за дейността в отрасъла през следващите три месеца се наблюдава известен оптимизъм, макар и по-умерен в сравнение с предходната анкета.  През октомври средното натоварване на мощностите в промишлеността е с 1.8 пункта под нивото от юли и достига 72,5%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци предприятията предвиждат излишък от мощности. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът се повишава с 0,6 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-умерени в сравнение със септември.  Производственият график е осигурен с договори за 4,4 месеца, като е регистрирано понижение от 0,8 месеца спрямо оценката през юли. По-неблагоприятни са и очакванията на мениджърите за нови поръчки през следващите шест месеца. Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 1,3 пункта спрямо септември в резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-благоприятни са и прогнозите им по отношение на поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца. По отношение на продажните цени в търговията на дребно мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца (фиг. 14 от приложението).

В услугите бизнес климатът намалява с 1,8 пункта поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на „същото”. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващите три месеца са резервирани.Относно продажните цени в сектора преобладаващите очаквания са те да останат без промяна през следващите три месеца.

И в четирите основни сектора на икономиката мениджърите продължават да са обезпокоени от лошата икономическа среда и слабото търсене.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ