Два пъти повече кандидати за Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса

Два пъти повече кандидати за Лидерската академия  на Съвета на жените в бизнеса

Броят на кандидатите за втората Лидерска академия на Съвета на жените в бизнеса в България  е над два пъти по-голям в сравнение с първото издание миналата година.  Това показват резултатите в края на кампанията, обяви Цветанка Минчева, ръководител на работната група за Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България и член на управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Над 200 пълни кандидатури  са подадени в обявения през февруари двумесечен срок, от които в академията ще бъдат приети 40 участнички. След внимателен подбор, професионално подкрепен от дирекция „Човешки ресурси” на ЧЕЗ, избраните кандидати ще бъдат поканени в края на май 2015 г. на първия от шестте модули от Лидерската академия.

Най-младият кандидат тази година е дама на 24 години. Тя управлява собствен бизнес. Средната възраст на кандидатите е 40 години* . Най-много кандидати са трудов стаж между 6 и 11 години, следвани от дами със стаж  между 12 и 17 години, като има кандидатури и на жени с над 30-годишен стаж. Най-голяма част от кандидатите са завършили УНСС, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Техническия университет - София, а веднага след това е групата на следвалите в чужбина. Сред кандидатите има и няколко доктори на науките. За първи път през 2015 в списъците присъства и кандидат  с адрес извън България.

Желаещите да учат в Лидерската академия са представители на разнообразни икономически сектори – банки, информационни и комуникационни технологии, търговия, консултантски услуги, производство, строителство, туризъм и др.

 „Оценяваме високо многообразието на кандидатурите. В съвременното обучение този топ клас от 40 дами, който ще сформираме, се счита за голямо богатство, защото ще позволи обмяна на опит не само между индустрии, но и между хора с много различен стаж и трудов опит. Това е особено ценен актив за участниците и ще бъде полезно  професионално предизвикателство и за обучителите“, коментира Цветанка Минчева.

Лидерската академия е ежегодна високопроофесионална обучителна програма, която се организира и финансира от компании от Съвета на жените в бизнеса в България. Академията е проект в изпълнение на една от целите на Съвета да предлага достъпни програми за насърчаване на професионално развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските позиции

Академията е напълно безплатна за участниците в нея. Шестте й модула, водени от професионални трейнъри от УниКредит Булбанк,  са насочени към развиване на лидерските умения, насърчават инициативността и предприемаческия дух на съвременната жена за разширяването на бизнеса й и поемане на по-големи отговорности. Еднодневните обучения ще се проведат през май, юни, септември, ноември 2015г., и януари и февруари 2016 г.

Членовете на Съвета на жените в бизнеса и на управителния съвет на организацията планират да се включват в обученията и, опознавайки участничките в академията, да продължат с тях менторска и коучинг програма.

Новото в Лидерска академия 2015/2016

През втората учебна година в обучителната програма ще бъде включен един допълнителен модул - Design thinking. Той дава нов модерен поглед към раждането и развиването на идеи в екипа. Програмата ще бъде осигурена от компанията SAP.

Ново тази година е и, че домакини на модулите ще бъдат различни компании, които членуват в Съвета на жените и така дамите ще могат да опознаят допълнително различни бизнеси.

„Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Негови членове са водещи мениджъри и представители на компании и организации у нас. Сред целите на Съвета са разпространяване на добрите практики и програми за насърчаване на професионално развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските позиции; развитие и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите; подкрепа за младите специалисти и таланти да реализират потенциала си в България и подпомагане на младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование.

Повече информация за дейността на Съвета на жените в бизнеса, търсете на:

www.womeninbusiness.bg

www.facebook.com/CouncilWBB

--------------------------------------

 * Около една четвърт от кандидатите са използвали предоставената възможност да не споделят информация за възрастта си.
Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ