Излишък от над 250 млн. евро в платежния баланс на страната

Излишък от над 250 млн. евро в платежния баланс на страната

През юли общият платежен баланс е положителен в размер на 250,4 млн. евро. За периода януари-юли балансът е отрицателен в размер на 267,4 млн. евро. при положителен общ баланс от 1,449 млрд. евро за същия период на 2012 г., показват актуални данни на БНБ.

Текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 306,7 млн. евро за юли 2013 г. при излишък от 399,3 млн. евро за юли 2012 г. За първите седем месеца на 2013 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 507,1 млн. евро при дефицит от 469,8 млн. евро за януари – юли 2012 г.

За юли 2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 245,8 млн. евро при излишък от 278,7 млн. евро за юли 2012 г. Излишъкът по текущата сметка се дължи на положителното салдо при услугите (581,9 млн. евро), както и при текущите трансфери (94,1 млн. евро). За януари – юли 2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 372,8 млн. евро при дефицит от 645,9 млн. евро за януари – юли 2012 г.

Търговското салдо юли 2013 г. е отрицателно в размер на 226,1 млн. евро при дефицит от 249.6 млн. евро за юли 2012 г. За януари – юли 2013 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 1,463 млрд. евро.

През седмия месец на 2013 г. страната ни е изнесла стоки за 2,031 млрд. евро, което е със 167.3 млн. евро (9%) повече в сравнение с този за юли 2012 г. (1864.1 млн. евро). Износът за януари – юли 2012 г. нараства на годишна база с 1,6% до 12,682 млрд. евро.

Вносът за юли 2013 г. е в размер на 2,258 млрд. евро, като нараства със 143,8 млн. евро (6,8%) спрямо юли 2012 г. За първите седем месеца на 2013 г. страната ни е внесла стоки за 14,145 млрдн. евро, което е с 57,5 млн. евро (0,4%) повече спрямо същия период на 2012 г.

Финансовата сметка за юли 2013 г. е отрицателна – 170,5 млн. евро, при положителна сметка от 482,1 млн. евро за юли 2012 г. За януари – юли 2013 г. финансовата сметка е отрицателна – 1,209 млрд. евро, при положителна сметка от 1,814 млрд. евро за същия период на 2012 г.

Преките инвестиции в чужбина нарастват с 9,7 млн. евро при увеличение от 15,5 млн. евро за юли 2012 г. За януари – юли 2013 г. те са 54,5 млн. евро при 126,6 млн. евро за същия период на 2012 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 114,6 млн. евро при 80,6 млн. евро за юли 2012 г. За януари – юли 2013 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са 802,5 млн. евро при 1,198 млрд. евро за същия период на 2012 г.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ