Реиндустриализацията на Европа е основен приоритет на работодателите

Реиндустриализацията на Европа е основен приоритет на работодателите

Реиндустриализацията на Европа е основен приоритет на работодателите

„Ние подкрепяме новата политика на Европа за насърчаване на индустриализацията, защото именно реалният сектор има най-сериозен принос към икономическия растеж и благосъстоянието“ - това бе един от основните акценти в речта на д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и вицепрезидент на Групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на международната конференция на тема „Мост към благосъстоянието. Ролята на социалния диалог за устойчиво икономическо и социално развитие“, която се проведе на 20 септември 2013 г. в Рига. Конференцията е част от събитията, с които се отбелязва 20-годишният юбилей на социалния диалог в Латвия.

Конференцията беше открита от председателя на Парламента на Латвия Солвита Аболтина и от министър-председателя на Република Латвия Валдис Домбровскис. Участие в нея взеха още министърът на образованието и науката на Латвия Вячеславс Домбровскис, министърът на социалните грижи Илзе Винкеле, председателят на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос, Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, председателите на работодателски организации от 12 страни и много други.

Д-р Ангелова посочи поддържането на стабилна финансова среда като най-важното предварително условие за гладко работеща икономика. „Съвместните действия на социалните партньори са действен инструмент за подобряване на социално-икономическата среда в Европа. Основните предизвикателства, за преодоляването на които трябва да обединят сили социалните партньори, са: запазването на финансова стабилност, осигуряването на заетост, насърчаването на производителността и конкурентоспособността на фирмите, посредством постигането на действащ единен европейски пазар, развитието на търговските контакти извън границите на ЕС и осигуряването на благоприятен бизнес климат. Социалният диалог е успешната формула за намирането на оптимални решения за справяне с тези проблеми“, каза още тя.

Като мярка за борба с безработицата д-р Ангелова предложи, вместо създаването на субсидирани от данъкоплатците работни места, насърчаване на предприемаческия дух, който да стимулира прилагането на иновативни подходи за създаване на заетост и растеж. Необходимо е още да се увеличи производителността на фирмите и тяхната конкурентоспособност, като много важен фактор за това е създаването на благоприятен бизнес климат както на европейско равнище, така и във всяка държава-членка. Това означава предвидимо данъчно облагане и последователна икономическа политика, намаляване на административната тежест за бизнеса, справедлив пазар и насърчаване на конкуренцията.

Д-р Ангелова отбеляза, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени успешно и посредством активни съвместни действия на социалните партньори. Тя посочи успехите в това отношение, постигнати в България в областта на ограничаването и превенцията на неформалната икономика, насърчаването на гъвкавата сигурност, унифицирането на изискванията към трудовите умения по професии и др., в резултат на съвместно изпълняваните проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Тя напомни, че ЕИСК оценява високо подобни действия, които се определят от ЕК като приоритет и през следващия многогодишен финансов период 2014 – 2020 г.

За АИКБ

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, над 59 браншови камари, над 6600 индустриални предприятия, осигуряващи работа на повече от 335 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 88 общини в страната. Асоциацията на индустриалния капитал в България защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ