126 млн. лева платени по новите сметки на НАП за седмица

126 млн. лева платени по новите сметки на НАП за седмица

126 млн. лева платени по новите сметки на НАП за седмица

За периода 4-7 март 2014 г. - първата седмица, в която данъци и осигуровки се внасят по 4, вместо по закритата единна сметка към бюджета, са постъпили общо 125,7 млн. лв. По видове приходи вноските са: 56,8 млн. лв. за данъци, 40,4 млн. за социални осигуровки, 19,5 млн. за здравни вноски и 9 млн. за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Плащанията за данъци и осигурителни вноски по новите 4 сметки могат да се правят и чрез онлайн системата на НАП. Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрация в платформата Еpay. Софтуерът елиминира риска от технически грешки и неточности при попълването на платежни нареждания, като въвежда автоматично банковите сметки и кодовете за вид плащане към съответния офис на НАП. Регистрацията в електронната платежна система на НАП е безплатна и отнема няколко минути.

Безпроблемно работят и услугите за достъп до данъчно-осигурителните сметки на клиентите и справките за наредените суми и погасените задължения. Електронните системи на НАП приемат и подадените по интернет декларации за облагане на доходите на физическите лица, формуляри за корпоративните данъци, ДДС документи и осигурителни декларации. От НАП припомнят, че всеки гражданин или представител на фирма може да получи безплатно персонален идентификационен код (ПИК), с който да следи в интернет данъчно-осигурителното си досие, плащанията и задълженията, да прави справки за осигурителния доход и вноските, които работодателят му плаща.

От 4. март плащаме данъците и осигуровките си в четири отделни сметки. Промяната се наложи заради изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, направени заради обявяването на единната сметка за противоконституционна. В началото на февруари КС обяви, че с единната сметка се създава заплаха за правата на осигурените у нас и се нарушава принципът на правовата държава, тъй като човек може да внесе пари за пенсия, безработица и болест, а всъщност със сумата да бъдат погасени данъчни задължения. Според КС така се застрашава осигурителната система.

След промяната всички плащания на данъци и други плащания към централния бюджет ще се превеждат от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 11 00 00.

При всички плащания за социално–осигурителните фондове към НОИ ще се прилага код за плащане 55 11 11.

Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11.

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ