88 млн. лв. допълнително в бюджета от държавни предприятия

88 млн. лв. допълнително в бюджета от държавни предприятия

88 млн. лв. допълнително в бюджета от държавни предприятия

Министерският съвет прие постановление за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавните предприятия и еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала: ДП „Ръководство на въздушното движение”, ДП „Пристанищна инфраструктура”, „Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян, „Югозападно държавно предприятие” – Благоевград, „Северноцентрално държавно предприятие” – Габрово, „Летище София” ЕАД, „Пристанище Бургас” ЕАД, „Пристанище Варна” ЕАД, „Терем” ЕАД, и „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД.

Анализите на финансовото им състояние към 30 септември 2013 г. показват, че независимо от влошената икономическа обстановка и повишената икономическа несигурност в страната в резултат и на водената проциклична фискална политика през предходните няколко години, финансовото състояние на предприятията е стабилно и те генерират положителен финансов резултат. Планираните постъпления от разпределението на допълнителни средства от тези предприятия (за сметка на формирани резерви) са в размер на 88 млн. лева.

Предприятията разполагат с достатъчен обем парични средства, като след внасяне на предвидения размер от допълнителни средства в централния бюджет, нормалният режим на тяхната работа няма да се наруши, в т. ч. и по отношение на провежданата инвестиционна политика на дружествата.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ