Магнафарм - предпочитан партньор на световни производители

Магнафарм - предпочитан партньор на световни производители

Магнафарм - предпочитан партньор на световни производители

Не само през 2023-та година, а през следващите няколко години основното предизвикателство пред сектора ще бъде достъпът на българските пациенти до лекарства с ограничена наличност, породено от различни фактори на глобално ниво като проблеми със суровините, производството и доставките, прогнозира Юлиян Христов, изпълнителен директор на „МагнаФарм България ЕАД. 

MagnaPharm оперира в 7 европейски страни. С какво се отличава българският пазар спрямо останалите?

Българският фармацевтичен пазар е наистина доста различен в сравнение с всички останали в Централна и Източна Европа. Той се отличава с добрата си ликвидност, но България се опитва да бъде с най-ниските цени на референтните пазари и в същото време да приложи най-тежките механизми на компенсация (clawback). Това до известна степен предоставя изключително приемливи цени за българските пациенти, но от друга страна, ограничава  достъпа им до най-новите терапии и технологии.

Какво е портфолиото, с което работите в страната? Планирате ли неговото разширяване?

„МагнаФарм“ е силно диверсифициран играч на българския пазар. В портфолиото ни присъстват лекарства по лекарско и без лекарско предписание, дермо-козметични продукти, медицински изделия, храни със специално медицинско предназначение както и терапии за редки болести и препарати, използвани при животозастрашаващи състояния. С гордост мога да споделя, че наскоро стартирахме партньорство с една от водещите световни офталмологични компании. Всички нови проекти са част от стратегията за бизнес развитието на компанията и са насочени към повишаване експертизата ни и предоставяне на нови решения по посока задоволяване нуждите на българския пациент.

„МагнаФарм“ следва най-строгите етични стандарти в индустрията и в допълнение с професионализма на екипа си и разбирането на българския фармацевтичен пазар се превръща в предпочитан партньор на редица световни производители.

Какво бихте посочили като предизвикателство пред прогреса на фармацевтичния пазар в България?

Развитието на сектор здравеопазване като цяло и в това число и на фармацевтичния пазар трябва да бъде един от приоритетите на обществото. Моето виждане е, че не само през следващата година, а през следващите няколко години основното предизвикателство пред сектора ще бъде достъпът на българските пациенти до лекарства с ограничена наличност, породено от различни фактори на глобално ниво като проблеми със суровините, производството и доставките.

Политическата нестабилност не дава възможност за адресиране на проблемите и търсене на евентуални решения в сектора. Внедряването на съвременни технологии като електронното здравеопазване, поставянето на фокуса върху превенцията и увеличаването на профилактиката са част от възможностите за прогрес в посока по-здраво общество и по-високо качество на живот на пациентите.

Според мен едно от най-сериозните предизвикателства е преосмислянето на здравните политики в посока осигуряването на предвидимост по отношение на достъпа на българските пациенти до съвременни персонализирани и специализирани терапии, без които системата на здравеопазване трудно ще отговори на очакванията на здравните специалисти и на пациентите.

Как успявате да стимулирате екипа си да е проактивен в ситуация на криза след криза?

Екипът на „МагнаФарм“ е най-големият актив на компанията. С гордост искам да отбележа, че в компанията има колеги с повече от 10-годишен опит. През последните години бяхме много близо до нашите служители и техните екипи, чувахме притесненията им и преминавахме заедно през трудностите. Успяхме да направим ретроспекция на последните периоди, да отпразнуваме победите, да дефинираме пропуските и да извлечем полезните изводи.

Основните приоритети, които си зададохме по време на ковид пандемията, събитията в Украйна и последващата инфлация, са: полагането на максимални усилия за гарантиране здравето на хората, постоянно мониториране на промените в бизнес средата, бързина и гъвкавост на реакциите спрямо променящата се пазарна ситуация. Наясно сме, че се сблъскваме с безпрецедентна ситуация и мотото на „МагнаФарм Груп“ – „Един екип, Едно решение“ – придоби още по-голям смисъл за нас.

Какви са плановете за развитие на компанията в България през следващите няколко години?

„Магнафарм Груп“ почти удвои своя бизнес в Централна и Източна Европа за последните 2 г. и е в непрестанен подем. В плановете на Групата има редица проекти, които ще се имплементират на различни пазари, като част от тях са планирани и за българския. В най-общи линии гледаме в две основни посоки: нови проекти и производители, с които да си партнираме на нашия пазар, и постоянно надграждане на вече съществуващите партньорства.

От друга страна, започнахме 2022 г. с нов бизнес модел, с който ще оперираме в България. До края на 2021 г. имахме собствен логистичен отдел, чрез който достигахме до аптеките в страната. На база на различни анализи и следвайки новия фокус на Групата, решихме да оптимизираме ресурсите и да се фокусираме изцяло в търговската и маркетинговата част на бизнеса, оставяйки логистиката в ръцете на националните дистрибутори. Тази промяна ни осигури лекота, още по-голяма гъвкавост, адаптивност и бързина в нашите операции.

Към настоящия момент съм горд да заявя, че преминахме успешно през тази трансформация, но основен краткосрочен приоритет остава фината настройка на всички процеси, свързани с тази промяна, които ще се проявят в максимална ефективност на компанията през 2023 г.

Марин Николов. Текстът е публикуван в осмото годишно издание на Мениджър "Първите в бизнеса"

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ