Броят на заетите лица в икономиката намалява с над 3%

Броят на заетите лица в икономиката намалява с над 3%

Броят на заетите лица в икономиката намалява с над 3%

През третото тримесечие на 2011 г. заетите лица в икономиката са 3,544 млн. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Общият брой отработени часове е 1,432 млрд.

В сравнение с третото тримесечие на 2010 г. броят на заетите лица е намалял с 3,2%, като са отработени с 3,2% по-малко човекочасове.

Структурата на заетостта по икономически дейности през третото тримесечие на 2010 и 2011 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в сектора но услугите.

На едно заето лице се падат 5 929,2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт

(БВП), като всеки зает създава средно 14,7 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2011 г. реално се увеличава с 6,1% и съответно с 6,1% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5 923 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 14,4 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 144,9 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 12,8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 439,3 лв. БДС на един зает и 6,1 лв. за един отработен човекочас.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ