ЕК прогнозира 1,4% ръст на българската икономика през 2013 г.

ЕК прогнозира 1,4% ръст на българската икономика през 2013 г.

ЕК прогнозира 1,4% ръст на българската икономика през 2013 г.

Икономиката на България през настоящата година ще нарасне с 1,4%, а през 2014 г. – с 2%. Това показва зимната прогноза на Европейската комисия за икономическия растеж в Европейския съюз. Очакванията на Брюксел за страната ни през 2015 г. обаче са по-песимистични - ръст на БВП от 0,8%.

В доклада на ЕК е записано, че възстановяването на българската икономика е бавно и ще се определя основно от вътрешното търсене.

Според очакванията на Комисията износът ще продължи да допринася негативно за растежа през настоящата година. Предвижданията са износът да се възползва от очакваното постепенно възстановяване на пазарите в ЕС през 2013-2014 г., но вносът ще нараства още по-бързо заради съживяването на потреблението на домакинствата и инвестициите. Затова се предвижда салдото по текущата сметка през 2014 г. да е отрицателно и да има дефицит от 2%.

Вътрешното търсене се очаква да бъде подкрепено от стабилна цялостна икономическа среда и сравнително силни публични финанси, които ще запазят доверието на потребителите.

ЕК предупреждава, че през 2013 г. , въпреки че се наблюдава забавяне на темпа на спад на заетостта. „Безработицата в страната става все по-структурна заради силното свиване на заетостта сред нискоквалифицираните работници, по-бедните региони и свързаните със строителството сектори. Това ще забави пазара на труда дори и при ръст на икономиката“, посочват от Комисията.

Потреблението на домакинствата ще нарасне още през 2013 и 2014 г., ако продължи нарастването на реалните доходи и постепенното възстановяване на доверието на домакинствата. Инвестициите първоначално ще бъдат движени от държавните проекти, финансирани от ЕС. Инвестициите в частния сектор се очаква постепенно да нараснат от сравнително ниските си нива след кризата в съответствие с възстановяването на икономиката и подобряването на финансовата среда.

Инфлацията се очаква да достигне 2,6% през 2013 и 2,7% през 2014 при продължаване на стабилизирането на световните цени на енергоносителите и хранителните продукти.

Финансовият сектор се очаква да допринесе положително за растежа. Данни за банковия сектор, публикувани през последните дни, показват продължаване на тенденцията за спад на лихвите, както по депозитите, така и по кредитите. Очаква се това да доведе до слаб растеж на кредитите и да подкрепи инвестициите в управлението.

Европейската комисия (ЕК) остави непроменена прогнозата си за икономическия растеж на България за тази и следващата година – съответно 1,4% и 2%. За 2015 г. обаче очакванията на Брюксел са ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се забави до 0,8%.

ЕС и Еврозона

Слабата икономическа активност в края на 2012 г. създава предпоставки за слабо начало на текущата година. В съчетание с по-бавно от очакваното по-рано възстановяване на растежа това води до прогнози за слабо нарастване на БВП на ЕС с 0,1% и свиване с 0,3% в еврозоната през 2013 г. На тримесечна основа промените в БВП са по-динамични, отколкото подсказват данните за годината, като БВП през четвъртото тримесечие на 2013 г. се очаква да надвишава с 1% равнището от последното тримесечие на 2012 г. в ЕС и с 0,7% – в еврозоната.

Контрастът между подобреното положение на финансовия пазар и не толкова добрите макроикономически прогнози за 2013 г. до голяма степен се дължи на процеса на балансови корекции, който продължава да се отразява върху растежа в краткосрочен план. С напредването си този процес ще доведе и до укрепване на основата за растеж през 2014 г. - очаква се той да достигне 1,6 % в ЕС и 1,4 % в еврозоната.

Комбинация от циклична слабост, несигурност, продължителни балансови корекции и преразпределяне на ресурси между секторите на икономиката, която е типична за периоди след дълбока финансова криза, в момента задържа вътрешното потребление и инвестициите. Връщането на доверието на домакинствата и предприятията би трябвало да намали отрицателното въздействие на тези фактори. Тъй като се очаква намаляването на напрежението на финансовите пазари да доведе до подобряване на условията за кредитиране, това би трябвало да открие пътя към постепенно нарастване на потреблението и инвестициите през 2013 г, посочват от ЕК.

Очаква се настоящата слаба икономическа активност да доведе до повишаване на безработицата през тази година до 11,1% в ЕС и 12,2% в еврозоната.

Тъй като се очаква отслабване на ефекта на по-високите цени на енергията върху инфлацията, прогнозите са, че инфлацията на потребителските цени ще спадне постепенно през 2013 г. и през следващата година ще се стабилизира на равнище около 1,7 % в ЕС и 1,5 % в еврозоната.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ