МФ пласира нов инструмент в евро при голям инвеститорски интерес

МФ пласира нов инструмент в евро при голям инвеститорски интерес

МФ пласира нов инструмент в евро при голям инвеститорски интерес

Министерството на финансите (МФ) пусна в обръщение вчера нова емисия седемгодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани и платими в евро. Номиналната стойност на предложеното и одобрено количество на аукциона е 35 млн. евро. Предстои преотваряне на емисията за стимулиране на ликвидността й на вторичен пазар.

Облигацията е нов бенчмарков инструмент в дългосрочния сегмент на дълговата крива и с нея се разнообразяват предлаганите матуритети в евро през емисионната 2012 година. Новият инструмент допълнително насърчи интереса на пазарните участници към инвестирането в българския държавен дълг, след като през миналата седмица МФ успешно пласира нова емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа.

Търсенето на аукциона превиши предлагането близо три и половина пъти, като първичните дилъри заявиха поръчки за близо 120 млн. евро. Постигнатият коефициент на покритие е най-високият, постиган на аукцион от март 2011 г. досега - 3,42 и показва засиления инвеститорски интерес. Освен традиционно силното присъствие на банките, които придобиват около 36% от одобрения номинал, активно участие имаше от страна на пенсионните фондове (48%) и застрахователните дружества, които придобиха 13 на сто от предложените книжа, обясниха от МФ.

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на аукциона от 4,45% е показателна за доверието на инвеститорите към българския суверенен дълг и индивидуалния им подход при оценяване на рисковата премия по държавния ни дълг. Това се случва на фона на понижения кредитен рейтинг на редица държави от Европейския съюз.

Отчетеният спред спрямо германските федерални облигации е в размер на 323 базисни точки, като намалява спрямо предходния аукцион (350 б.т.). Регистрираната доходност е значително под текущата доходност на облигациите със сходни характеристики както на държави, които в момента изпитват финансови затруднения - Унгария (10,04%), така и спрямо държави които отчитат висок икономически растеж - Турция (5,74%) и Полша (5,05%) и държави от еврозоната, които не получават подкрепа по механизми за финансово подпомагане - Словения (6,33%) и Словакия (4,89%).

Високото презаписване на аукциона, което е почти 3,5 пъти е показателно за успешното провеждане на емисионната политика на правителството на вътрешния пазар. След отчетената през предходната седмица най-ниска стойност от м. ноември 2008 г. на дългосрочния лихвен процент на България за оценка на степента на сближаване и в условията на изключително рискова международна икономическа и финансова среда, България затвърждава статута си на един от най-стабилните емитенти на дълг в региона, допълват от МФ.

Ключови думи

Коментари
ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ