НОИ с четири нови е-услуги

НОИ с четири нови е-услуги

НОИ с четири нови е-услуги

От днес на сайта на Националния осигурителен институт (НОИ) са достъпни четири нови услуги, съобщиха от института.

Услугите за осигурените лица са допълнени с две нови справки - за издадени разпореждания и актуално състояние на регистрацията като безработен с право на обезщетение от НОИ и за изплатени парични обезщетения за безработица.

Другата новост е облекчения достъп до обединения осигурителен архив на НОИ. Чрез него вече може да се прави онлайн справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ разплащателни ведомости. Услугата предлага търсене на осигурител по зададено наименование или по изписана само част от него. Като резултат излиза списък с всички намерени осигурители по зададените критерии, промените в наименованията през периода на дейността им и периодите, за които има предадени в НОИ разплащателни ведомости.

Досега услугата представляваше общ списък на осигурителите без правоприемник, който се обновяваше периодично.

Работодателите и самоосигуряващите се вече могат по зададен диапазон за търсене да получават по интернет информация за подадените от тях декларации за социално осигуряване. Справките им включват достъп до основната информация, съдържаща се в подаваните декларации за социално осигуряване, по която се определят правата и изчисляването на обезщетенията на осигурените от тях лица. Включена е и информация за дохода, от който са изчислени паричните обезщетения от НОИ.

Допълнително е улеснен и достъпът на работодателите и самоосигуряващите се до справките за съответствие между декларираните и внесените от тях осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване. Досега той беше възможен само за притежатели на валиден цифров сертификат за електронен подпис, регистриран на сайта с потребителско име и парола.

Новите е-услуги са разработени в съответствие със стратегията на НОИ за повишаване качеството на обслужване и улесняване достъпа на лицата до осигурителна информация. Те предоставят справочна информация с удобен, безплатен и същевременно защитен достъп. Той се осъществява чрез използването на ЕГН и добре познатия Персонален идентификационен код (ПИК) за осигурените лица и ЕИК (БУЛСТАТ) и Идентифационен код на осигурител (ИКО) за работодателите. Услугите са достъпни в рубриките “Е-услуги” и “Справки” на сайта на НОИ, където са групирани по начина на достъп и бенефициентите, към които са ориентирани.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ