НСИ: Преброяването през 2011 е некоректно

НСИ: Преброяването през 2011 е некоректно

НСИ: Преброяването през 2011 е некоректно

Преброяването на населението, проведено през 2011 г., е направено некоректно. Това заключава Националния статистически институт (НСИ), който извърши цялостен преглед на проведеното преброяване и резултатите от него и излезе с критичен доклад.

Според анализа на НСИ населението на България не е 7,3 млн. души.

Изглежда сме по-малко - поне тези от нас, които живеят постоянно в България. Според преброяването общият брой на постоянното население в страната към 1.02.2011 г. е 7 364 000 души. В неговото формиране участва отрицателният естествен прираст между двете последни преброявания в размер на 389 000 души, както и отрицателното салдо от международната миграция в размер на 175 000 души (306 000 емигранти и 131 000 имигранти). От НСИ отбелязват, че след влизането на България през 2007 г. в ЕС по огледални сравнения с други държави членки, броят на българските граждани в чужбина е по-голям. Реалният брой на постоянното население в България обаче е надценен дори и след включването в населението на около 166 000 души, които имат настоящ адрес в страната, но не са преброени. Допълнителна яснота би се получила от данните, събрани в отговор на въпросите за постоянния и настоящия адрес на лицата, се посочва в доклада.

От отчета става ясно, че неправомерно са били използвани номерата на личните карти на гражданите, участвали в електронното преброяване, вместо електронен подпис, както е било в други страни.

Отделно в преброителната карта е имало въпроси, които не са били включени в закона, както и въпроси, включени в закона, но липсващи в преброителната карта, което фактически нарушава правилата.

Според анализа на НСИ са били добавени 157 858 лица, за които е било установено, че настоящият им адрес е в страната, не са починали, има данни за трудова заетост или са записани в учебно заведение, но не са били преброени. Тези лица не са отнесени към адреси и са преброени като едночленни домакинства. По същия начин се е процедирало с 9 424 деца под 5-годишна възраст. Допълнително добавените лица и деца са разпределени по признаците, включени в преброителната карта по неясен начин - например по семейно положение, образование и т.н. От данните в публикациите не личи да има лица, неразпределени по тези признаци. Тук отново възниква въпросът за актуалността на регистрите, коментират от НСИ.

Нереален брой на домакинствата в страната. Всички добавени лица са отнесени към групата на едночленните домакинства. За 10 години последните са се увеличи с 263 хил., а броят на домакинствата - общо с 84 хил. при общо намаление на населението през този период с над половин милион. Причините: „Елиминиране на контролите за семействата и редуциране на контролите за домакинствата и жилищата. Бележките на експертите не бяха взети предвид“.

Преброените жилищни сгради към 1.02.2011 г. са с около 64 хил. по-малко, отколкото при предишното преброяване. Реално не са преброени около 140 хил. сгради. Не само „бумът“ на строителството през периода 2001 - 2011 г. е основание  за този извод. Отговорите на въпрос № 7 в допитването -„През коя година е построена сградата?“, потвърждават категорично този факт - построените през периода 2000 - 2011 г. сгради са 107 359. Отражение върху получените резултати е дало попълването на картата за жилищна сграда след преброяването по интернет, се посочва в доклада.

От НСИ подчертават, че са допуснати много грешки при онлайн преброяването. „Допуснати бяха много грешки при попълване на данните от електронното преброяване за площта на жилището и площта на спомагателните помещения. Наложително беше след обединяване на масива да се правят автокорекции по отношение на големината на жилището и броя на стаите“, се посочва в доклада.

„Онлайн преброяването беше предприето прибързано, без задълбочена подготовка. Разработени и въведени първоначално логически контроли и връзки между отделните въпроси в електронния формуляр са премахнати по време на самото преброяване. Не е проучен опитът на страните, използвали интернет при преброяванията през 2001 година", се казва още в доклада.

Институтът критикува промяната на периода, в който трябваше да бъде направено преброяването.

То трябваше да започне на 10 март 2011 г., но после беше избрана датата 1 февруари. Промените са приети от 40-ото Народно събрание и обнародвани само 40 дни преди да започне преброяването. Изложените мотиви за промените в закона според архива на Народното събрание са: "С оглед на предстоящите задачи за разработване на стратегически документи за развитие на страната - Национална програма за развитие: България 2020 г. в контекста на стратегията "Европа 2020" и новия 5-годишен програмен период за усвояване на европейски фондове - 2013 - 2017 г., е необходимо своевременното осигуряване на пълна, точна и адекватна статистическа информация за състоянието на населението, икономиката и обществото. В този смисъл се явява необходимостта от подготовка и провеждане на Преброяване 2011 във възможно най-кратки срокове."

В заключение, от НСИ излизат с три конкретни предложения, които следва да бъдат направени от тук нататък:

  1. Еднократно да бъде направено микропреброяване на населението на базата на цялостно прерайониране и актуализиране на списъците на преброителните участъци с включените в тях жилищни сгради, жилища, домакинства и лица. Лицата, „обичайно живеещи“ в страната, да бъдат обхванати по ограничен брой признаци (пол, възраст, местоживеене, външна миграция).
  2. На базата на микропреброяването ежегодно да се прави актуализация на преброителните участъци и контролните райони като се използват възможностите за географските информационни системи. Тази актуализация е важна за провеждането на извадковите статистически изследвания на НСИ.
  3. Разработване на подробен сравнителен аналитичен доклад за последните 2 преброявания - уроци и бъдещи дейности. Само така ще посрещнем задаващия се на хоризонта нов кръг от преброявания около 2020 година, убедени са от НСИ.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ